Advies GGD Twente: bomen in 'asbestwijk' Goor moeten worden gekapt

De 94 monumentale eiken in de wijk ‘t Gijmink in Goor moeten uit oogpunt van de volksgezondheid worden gekapt. Dat adviseert de GGD Twente aan de werkgroep, die juist speciaal in het leven is geroepen in een poging de ruim honderd jaar oude bomen te redden.

De volkswijk wordt vanwege een omvangrijke asbestvervuiling al jarenlang grootscheeps gesaneerd. Nadat bekend werd dat de tientallen eiken zouden moeten worden gekapt omdat die in de vervuilde bermen staan, stuitte dat op massaal verzet vanuit de wijkbewoners.


Dreigende kaalslag
Na een motie aangenomen door de gemeenteraad werd in maart dit jaar een werkgroep gelanceerd met daarin wijkbewoners, boomdeskundigen, asbestexperts en vertegenwoordigers van de gemeente. Met als uitgangspunt hoe de massale kaalslag kan worden voorkomen.


Nadat eerder al het provinciebestuur constateerde dat de bomenkap onvermijdelijk zou zijn, heeft nu ook de GGD Twente dit vastgesteld.


De GGD Twente staat op het standpunt dat de asbestvervuiling in ‘t Gijmink een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Voor een goede sanering is het daarom noodzakelijk dat ook de bermen, waarin de bomen staan, worden afgegraven en schoongemaakt. De eiken moeten daarvoor wijken, aldus de GGD.


Bomen sparen
De GGD doet overigens ook nog een 'mildere' variant aan de hand, waarbij de bomen gespaard kunnen worden, maar pleit in eerste instantie voor een zo grondig mogelijke sanering. Dit om ook voor de lange termijn eventuele asbestrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen. In dat laatste geval gaat dat onvermijdelijk ten koste van de eiken.

De werkgroep komt vanavond een eerste keer bij elkaar. Daarin wordt met name het traject voor de komende weken besproken. Volgens een woordvoerster van de gemeente Hof van Twente buigt de werkgroep zich medio mei een eerste keer inhoudelijk over de zaak.

Pas daarna wordt duidelijk in hoeverre de werkgroep het advies van de GGD overneemt.

Hans Leloux, woordvoerder namens de bewoners, liet eerder al weten dat alles uit de kast zal worden gehaald om de bomenkap te voorkomen.

Meer over dit onderwerp:
Goor Hof van Twente Nieuws
Deel dit artikel: