nieuws

Boeren willen in 2030 gif-vrij werken; zoektocht naar alternatieven Roundup

In 2030 willen wil de agrarische sector gif-vrij werken. Die datum staat volgens LTO-Noord als een stip op de horizon, maar de weg ernaar toe is moeilijker dan gedacht.
Een alternatief voor het gebruik van bijvoorbeeld het glyfosaat-houdende Roundup is andere gewassen inzaaien in de winter dan het hardnekkige gras of graan. Henk Jolink van LTO-Noord wil dat ook niet-biologische boeren die mogelijkheid krijgen, zoals de biologische boeren dat nu ook al mogen.

Meer gewassen mogen zaaien

"In de winter moeten wij groengewassen zaaien, omdat de mais niet alle mest- en voedingsstoffen in de grond gebruikt. Denk dan aan gras of graan. Maar die soorten zijn in het voorjaar juist heel lastig om uit je veld te krijgen. Vooral in een nat voorjaar zoals nu, kan je het met omploegen niet aan. Dan zou de keuze voor een gewas als wintererwt of wikken beter zijn. Die zijn makkelijker te bestrijden. De biologische boeren mogen deze gewassen zaaien, maar de gangbare landbouw mag dat niet."

Andere machines

Een andere oplossing kan gezocht worden in de machines, zoals de niet-kerende grondbewerking waarmee op landgoed Twickel een perceel is bewerkt. Als over een paar maanden blijkt dat de mais goed opkomt, kan zo'n machine een waardevol alternatief zijn.

Gele akkers maken mensen ongerust

Natuur en Milieu Overijssel krijgt veel telefoontjes van mensen die ongerust zijn over de gele akkers en zich afvragen of Roundup ook slecht is voor de gezondheid van mens en dier.
Ruud Pleune van Natuur en Milieu benadrukt dat Roundup niet het meest gevaarlijke gif is wat wordt gebruikt in de landbouw.
"Maar dat willen we natuurlijk ook niet in het milieu. Het komt via het land en de sloten terecht bij de planten en dieren die daar leven en die hebben daar echt last van. Het komt niet in ons drinkwater, het wordt eruit gefilterd. Er zijn tegenstrijdige onderzoeken dat het middel kankerverwekkend is, maar laten we voorop stellen dat een gif-vrije landbouw een prachtig streven is."

Gif-vrije toekomst

De weg naar een gif-vrije landbouw is een lange, maar LTO-Noord is hoopvol. Jolink vindt de gele akkers zelf ook een vreemd gezicht. "Vooral omdat je als boer juist wilt uitstralen dat je bezig bent met voedsel verbouwen voor de samenleving, voor elkaar, dan is het dubbel om daar Roundup en andere middelen voor te gebruiken. Maar het is geen verboden middel, dat wil ik duidelijk gezegd hebben."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.