nieuws

Nog geen provinciale aanpak voor fraude bij mestvergisters

Nog geen provinciale aanpak mestfraude
Nog geen provinciale aanpak mestfraude © Flickr / KJ Stiksma
Gedeputeerde Staten van Overijssel beloofde maatregelen nadat in november vorig jaar de mestfraude aan het licht kwam. Vandaag werd duidelijk dat er nog geen provinciale aanpak is voor de fraudebestrijding in de mestmarkt.
Dat antwoordde gedeputeerde Annemieke Traag vandaag op vragen van PvdD-Statenlid Luuk Folkerts. "Wel wordt op landelijk niveau gekeken naar een aanpak", aldus Traag. "En de vergunningaanvragen worden minutieus nagegaan."

Fraude op grote schaal

NRC ontdekte in november dat in de vee-industrie stelselmatig op grote schaal wordt gefraudeerd met mest. Ook het Openbaar Ministerie constateerde destijds 'een verontrustend hoog niveau van niet-naleving' in de markt van mest en vergisting.
Gedeputeerde Staten stelde dat het toezicht op de naleving van de meststoffenwet de verantwoordelijkheid van het Rijk is. Bij het verwerken van mest is de gemeente het bevoegd gezag. Maar na vragen van PvdD-Statenlid Luuk Folkerts beloofde Gedeputeerde Staten zich te buigen over maatregelen.

Zeventig mestvergisters
Vandaag vroeg Folkerts gedeputeerde Annemieke Traag hoe het daarmee gesteld is. "Nu Overijssel kiest voor zeventig mestvergisters zie ik wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de provincie. Hoe voorkomen we dat er met die vergisters wordt gesjoemeld?" Zijn zorgen werden gedeeld door zijn collega-statenleden.
De provincie zelf is niet bezig met de bestrijding van bestaande fraude, antwoordde Traag. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW) zijn wel bezig met een landelijke aanpak: "Hoe zich dat vertaalt naar Overijssel? Dat is nog afwachten, maar we houden u uiteraard op de hoogte."
Bij de vergunningaanvragen voor de mestvergisters wordt echter al wel uiterste voorzichtigheid betracht: "Elke aanvraag wordt volgens de Bibob-methode nagevlooid, juist om misbruik en ondermijning tegen te gaan. En dat doen we consequent."
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.