Stop Afvalwater Twente vraagt hulp aan Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De stichting Stop Afvalwater Twente vraagt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stappen te ondernemen tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De onderzoeksraad moet personen binnen de NAM die verantwoordelijk zijn voor de afvalwaterinjectie in Twente preventief aansprakelijk stellen voor schade die in de toekomst wordt geleden. 

"Wij verzoeken u stappen te ondernemen tegen deze zeer onveilige afvalwaterinjecties, waardoor in de toekomst zeer waarschijnlijk veel mensenlevens op het spel staan", schrijft de stichting Stop Afvalwater Twente in een brief aan de onderzoeksraad. 

Is de onderzoeksraad wel de juiste instantie om te benaderen?

De stichting realiseert zich dat de de onderzoeksraad pas in beeld komt op het moment dat er daadwerkelijk iets gebeurd is, maar stelt in de brief dat de afvalwaterinjecties in Twente verband houden met de problemen in Groningen. En dat het daarom gerechtvaardigd is om de raad nu al aan te schrijven.

"In Groningen wordt bij Borgsweer ook afvalwater geïnjecteerd met meerdere aardbevingen de laatste jaren als gevolg. In Groningen is, net als in Twente, het geologisch evenwicht in de diepe bodem verstoord en dat gaat zich herstellen. Dit veroorzaakt bijkomende gevolgen voor
mens en milieu", voorspelt de stichting. 

Wat wil Stop Afvaltwater Twente?

De onderzoeksraad moet de verantwoordelijken binnen de NAM niet alleen aansprakelijk stellen maar ook strafvervolging opleggen als er in Twente problemen optreden die vergelijkbaar zijn met de problemen die nu spelen in Groningen. 

"Hiervoor is een aantal personen binnen de NAM, maar ook bij andere adviserende instanties of toeleverende bedrijven, verantwoordelijk. Na zeer waarschijnlijke dodelijke ongelukken in de toekomst zullen zij verklaren: “Dat wisten wij niet, dat hadden wij niet verwacht” en “Wij hebben toen in de vergunningaanvragen wel aangegeven, dat niet alle risico’s zijn uit te sluiten”, schrijft Stop Afvalwater Twente.

"Om te voorkomen dat deze manier van bewust verdraaien van de waarheid ten aanzien van zeer grote en reële risico’s (met mogelijk veel doden) in de toekomst ongestraft blijft, vragen wij U preventief de verantwoordelijken mede te delen, dat zij bij
dodelijke ongelukken, strafrechtelijk vervolgd zullen worden", aldus de stichting in de brief. 

Ook brief naar minister en SodM

De stichting heeft daarnaast brandbrieven verstuurd naar het Staatstoezicht op de Mijn en minister Wiebes. De minister krijgt als verstrekker van de milieuvergunningen en als verantwoordelijke voor de mijnbouwwet het verzoek dringend stappen te ondernemen om de afvalwaterinjecties te stoppen. 

Woordvoerster Kirtsen Smit van de  NAM zegt in een reactie dat het de NAM vrijstaat om de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in te schakelen. De NAM blijft echter bij het standpunt dat het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem veilig is. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.