Overijssel trekt komende jaren 210 miljoen euro uit voor 'kansen'

De provincie Overijssel wil de komende vier jaar in totaal 210 miljoen euro uittrekken om kansen op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, toekomstbestendige steden en een vitaal landelijk gebied te benutten.

Met het geld wil de provincie andere instanties en overheden cofinancieren op het gebied van innovatie, de arbeidsmarkt, de verduurzaming van het landelijk gebied en grensoverschrijdende samenwerking. Ook wil het inzetten op bereikbaarheid, energietransitie en circulaire economie, ook wel bekend als kringloopeconomie.

"Hiermee laten we aan rijk en regio laten zien welke ambitie we hebben om gezamenlijk opgaven aan te pakken voor een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur", stelt het provinciebestuur.


De perspectiefnota, waarin trends en ontwikkelen in Overijssel en de beoogde aanpak daarvan staan, wordt op 6 juni besproken in de Statencommissie. Op 20 juni buigt Provinciale Staten zich over de nota.

Meer over dit onderwerp:
Overijssel Nieuws
Deel dit artikel: