Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets

Het Duitse zoutwinningsbedrijf SGW (Salzwinnungsgesellschaft Westfalen) wil over enkele jaren beginnen met het winnen van zout in Zuidoost-Enschede. Het bedrijf blijkt daarvoor al vier jaar een vergunning te hebben, maar de gemeente Enschede wist van niets.

De gemeente zegt hogelijk verbaasd te zijn. In april stuurde SGW een mail naar Enschede met de mededeling een meetnet op Enschedees grondgebied te willen aanleggen. Dat meetnet is bedoeld om bodemdaling te monitoren.

Hier komt het meetnet (tekst gaat verder onder de kaart)

Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart (Foto: Bewerking RTV Oost)
Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart (Foto: Bewerking RTV Oost)
Fotograaf: Bewerking RTV Oost
Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart

SGW wint zout in Duitsland, ten zuidoosten van Enschede. Het gebied waarbinnen bodemdaling optreedt door de zoutwinning, nadert volgens SGW de Nederlandse grens. Daarom wil het Duitse bedrijf een meetnet aanleggen. Dat 'net' loopt van café-restaurant Sandersküper, bij de grens, langs de Aamsveenweg en de N35 terug naar de Duitse grens. 

'Over enkele jaren beginnen'

In dezelfde mail zegt SGW een winningsvergunning te hebben voor het winnen van zout in Zuidoost-Enschede. Met die zoutwinning wil het bedrijf over enkele jaren beginnen. SGW zegt in de mail met Enschede in overleg te willen over de uitoefening daarvan. 

De gemeente Enschede zegt hierover nooit geïnformeerd te zijn. Niet door het bedrijf, maar ook niet door het bevoegde gezag, in dit geval het ministerie van Economische Zaken. Na navraag bij het ministerie blijkt dat SGW in 2011 een vergunning heeft aangevraagd, die in 2014 is verleend. Daarbij hebben SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), TNO en de Mijnraad advies aan het ministerie uitgebracht. 

(tekst gaat verder onder de video)

Informatiebijeenkomst

Inmiddels heeft de gemeente een gesprek gepland met SGW waarin ze een toelichting wil op de plannen. De gemeente wil dat SGW en het ministerie een informatiebijeenkomst plannen voor inwoners in en om het gebied in het zuidoosten van de stad. 

Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart (Foto: Bewerking RTV Oost)
Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart (Foto: Bewerking RTV Oost)
Fotograaf: Bewerking RTV Oost
Het huidige zoutwinningsgebied op de kaart


Enschede is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gang van zaken van het ministerie van Economische Zaken. De gemeente zegt eerder bij het proces betrokken te willen worden en wil een stevigere stem hebben in het uiteindelijk te nemen besluit. 

Olielek Amtsvenn

Het Duitse SGW kwam in 2014 veelvuldig in het nieuws na een lekkende zoutholte in het Amtsvenn, vlak over de grens bij Enschede. In de lekke holte werd olie opgeslagen. Zo'n 50 kubieke meter ruwe olie kwam toen in de grond en het grondwater terecht. Ook raakte 35.000 kubieke meter grond vervuild.

Deel dit artikel: