Boer Tilligte vulde na ruiming stallen met besmette kippen

De boer die vrijdag zijn kippen en eieren heeft geruimd omdat er opnieuw fipronil in zijn eieren was aangetoond, had die kippen gekocht van een besmette opfokstal. De blokkade is letterlijk meeverhuisd, aldus woordvoerder Paula de Jonge van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De kippen kwamen vorig jaar na de eerste ruiming in zijn stal. "Op zich hoeft dat geen probleem te zijn", zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Het kopen van besmette kippen is niet verboden.

Geen probleem

De Haan: "Jonge kippen met een fipronil-besmetting, kunnen die waarden kwijtraken. Het hoeft dus geen probleem te zijn om met deze kippen verder te werken. Je mag ze alleen niet verkopen, het vlees van de kippen mag niet voor consumptie worden verkocht. De eieren van de boer in Tilligte waren de afgelopen maanden ook schoon, anders was hij daarop nooit gedeblokkeerd."

Slim?

Of het slim is om met kippen verder te gaan die uit een besmet bedrijf komen is een afweging die de boer zelf maakt, aldus De Haan. "In die tijd was er een run op kippen, misschien heeft hij deze gekocht omdat ze snel beschikbaar waren en goedkoper."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zei eerder al dat het de keuze van de boer zelf is om op deze manier verder te gaan.

Mest

De blokkade van deze boer was opgeheven voor het leveren van eieren, maar niet voor de mest en kippen. Daar waren nog te hoge fipronil-waarden aangetoond. "Misschien dat er in de uitloop nog mest lag van de eerder besmette kippen. Het kan zijn dat de nieuwe dieren na het vrijgeven van de ophokplicht, in aanraking zijn gekomen met fipronil. Eerdere metingen van zijn eieren waren wel goed", weet De Haan.

Geblokkeerd

Nog 115 bedrijven zijn gedeeltelijk geblokeerd in Nederland. Van die bedrijven zijn er 48 op slot vanwege te hoge fipronilwaarden in de mest, aldus de NVWA. De afvoer van besmette mest is bovendien een groot probleem, merkt Hennie de Haan op.

Onrust

Deze zaak doet de pluimveesector geen goed, aldus de vakbond. "Natuurlijk brengt dit onrust en vragen met zich mee. Wat er nu precies gebeurd is, wordt uitgezocht. En ook of er risico's zijn voor andere bedrijven, die al dan niet gedeeltelijk zijn geblokkeerd. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Vooralsnog gaan we uit van een incident."

Meer over dit onderwerp:
Fipronil Hennie de Haan NVWA pluimveesector Nieuws
Deel dit artikel: