Meer schade aan dijken door voertuigen en gravende honden

Meer schade aan dijken door voertuigen en gravende honden en minder schade door muskusratten. Dat is het resultaat van de inspectieronde van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Dat er meer schade is door voertuigen, komt volgens het waterschap door de periode van hoogwater, begin dit jaar. "Het vele aangespoelde drijfvuil moest van de dijken worden verwijderd. Rijspoorschades zijn dan helaas niet altijd te voorkomen", laat het waterschap weten.

In een half jaar tijd is het aantal plekken met rijspoorschade gestegen van 69 naar 139.

Gravende honden zorgen vooral in het stedelijk gebied voor veel schade. In het najaar was er op 46 plekken schade door een gravende hond, dit voorjaar zijn er 80 plekken gevonden.

Muskusratten

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 390 naar 175. Meer dan gehalveerd dus. Dat komt doordat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds verder terugdringt en daardoor beter onder controle krijgt.

Zo zijn de vangsten afgenomen van 18.459 in 2016 tot 13.081 vorig jaar.

Probleemplant
De probleemplant Japanse Duizendknoop blijft volop aandacht vragen van de waterschappen. "De plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant moeilijk te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden."

Meer over dit onderwerp:
dijken waterschap Nieuws
Deel dit artikel: