nieuws

Provincie gaat Twence helpen aan mestverwerkingsinstallatie in Zenderen

Liever mest verwerken dan uitrijden op het land
Liever mest verwerken dan uitrijden op het land © Flickr / KJ Stiksma
Provincie Overijssel gaat bekijken of het alsnog mogelijk wordt om Twence te helpen aan een mestverwerkingsinstallatie bij Zenderen.
Een eerdere poging van de gemeente Borne om op het terrein van afvalverwerker Twence aan de Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen een mestverwerkingsinstallatie te realiseren liep uit op een mislukking. Omwonenden vochten de vergunning aan bij de Raad van State en kregen gelijk. Voor het verwerken van mest is een milieu-onderzoek noodzakelijk en dat was niet gebeurd.

Gemeente Borne is regie kwijt

De gemeente Borne is overigens helemaal niet blij met de rol van de provincie, die eind vorig jaar al aankondigde de regie in deze kwestie te zullen ondernemen. De provincie vindt een mestverwerker noodzakelijk om boeren van hun mestoverschot af te helpen.     
De provincie heeft de regie overgenomen en wil nu via een provinciaal inpassingsplan het bestemmingsplan van de gemeente Borne wijzigen. Ook in dit geval is ter voorbereiding een milieu-onderzoek noodzakelijk. Betrokkenen kunnen vanaf morgen tot en met 12 juli een zienswijze indienen. De reacties worden meegenomen in het vervolgtraject.   

Gevolgen voor het milieu

In het milieuonderzoek moet in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor het milieu als er een mestverwerkingsinstallatie wordt gevestigd op de locatie Elhorst-Vloedbelt. De initiatiefnemer moet ervoor zorgen dat de milieuvoorschriften niet worden overschreden en maatregelen nemen om ongewenste milieueffecten te voorkomen of te verminderen.

Mestverwaardingsinstallatie

Afvalverwerkingsbedrijf Twence wil een zogenoemde  ''mestverwaardingsinstallatie'' bouwen waarin jaarlijks 250.000 kubieke meter mest kan worden verwerkt. De installatie levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het mestoverschot van veehouders in Twente. Daarnaast levert hij zo’n 5 miljoen kubieke meter biogas, dat een bijdrage levert aan de ambities voor nieuwe, schone energie. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 3000 huishoudens. Ook worden andere stoffen gewonnen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld de landbouw.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.