Vier ton beschikbaar voor pilot tegen verpaupering en criminaliteit vakantieparken

Er komt een pilot om te onderzoeken hoe criminaliteit en verpaupering op vakantieparken in Overijssel tegengegaan kan worden. Hiervoor stelt Provinciale Staten vier ton beschikbaar.

Dertig procent van de vakantieparken in Overijssel kampt met criminaliteit. "Daarbij moet je denken aan drugsgerelateerde zaken, witwassen en mensenhandel", vertelt Statenlid Arjan Hof van de ChristenUnie. Zijn motie om een pilot te starten werd aangenomen.

Bij die pilot wordt er op drie vakantieparken bekeken welke oplossing het beste werkt om de criminaliteit en verpaupering tegen te gaan. Eind dit jaar worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Meer over dit onderwerp:
Pilot Nieuws
Deel dit artikel: