De Statenleden hebben gestemd: hiervoor trekt de provincie de portemonnee

Ieder dak een zonnepaneel, elektrificatie van een spoortraject, grondwaterverontreiniging, het is zomaar een greep uit de voorstellen die door Provinciale Statenfracties zijn gedaan. Veel mogelijke bestemmingen voor de Overijsselse geldpot, maar waar wordt het geld daadwerkelijk aan besteed?

De ingediende voorstellen kwamen vanmiddag allemaal aan bod in het Provinciehuis in Zwolle. In stemrondes hebben de Statenleden besloten wat wél en wat niet in de perspectiefnota voor volgend jaar wordt opgenomen.

De motie haalde het niet (Foto: RTV Oost)
De motie haalde het niet (Foto: RTV Oost)

Zonnepanelen op overheidsgebouwen

Er gaat in ieder geval geen geld niet naar het voorstel 'Ieder dak een paneel'. De motie van de SP om alle daken van overheids- en bedrijfsgebouwen te vullen met zonnepanelen, is door de Statenleden afgewezen. Als de partij niet wil dat de kostbare landbouwgrond wordt volgebouwd met zonnepanelen, moet de SP dus een nieuw plan smeden.

De fietssnelweg F35 bij Enschede (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)
De fietssnelweg F35 bij Enschede (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Fietssnelwegen aanleggen

Een andere motie van de SP overleefde de stemming vandaag wel: 'In de hoogste versnelling'. Een meerderheid van de Statenleden vindt dat vaart moet worden gemaakt met de aanleg van fietssnelwegen in Overijssel. Met de instemming van de Overijsselse politiek lijkt een stagenering in de aanleg van fietssnelwegen door geldgebrek afgewend.  

Trein van Mariënberg naar Almelo (Foto: RTV Oost)
Trein van Mariënberg naar Almelo (Foto: RTV Oost)

Weg met de dieseltrein

Als je met de trein van Almelo naar Mariënberg (of andersom) moet, reis je nu nog met een dieseltrein. Volgens de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie moet dat anders kunnen, zij heeft daarom de wens om het traject snel te elektrificeren. Een wens die breed wordt gedragen, want het voorstel werd unaniem aangenomen.

De motie over kerkorgels is aangenomen (Foto: RTV Oost)
De motie over kerkorgels is aangenomen (Foto: RTV Oost)

Behoud kerkorgels

Er wordt meer geld vrijgemaakt voor het behoud en onderhoud van kerkorgels. Het CDA en de ChristenUnie dienden het voorstel in, want volgens de fracties kost het kerken steeds meer moeite om dit erfgoed te onderhouden en te bewaren. Een meerderheid van de Statenleden stemde met het voorstel in. 

Meer over dit onderwerp:
Provinciale Staten perspectiefnota Nieuws
Deel dit artikel: