Waterschap zet Twentekanaal in om extreme droogte hoofd te bieden

Het waterschap laat water uit het Twentekanaal in beken stromen. Op die manier wil het waterschap de extreme droogte het hoofd te bieden.

"Het is momenteel extreem droog in het zuidelijk deel van ons gebied, met name in Twente. De weersverwachtingen laten bovendien zien dat de droogteperiode nog een tijd zal aanhouden. We zijn daarom extra alert", laat het waterschap Vechtstromen weten.

"Waar mogelijk laten we water uit het Twentekanaal in beken stromen. Hierbij is het noodzakelijk om essentiële watergangen schoon te houden om belemmering voor wateraanvoer te voorkomen. Ook als er hoosbuien komen, is het belangrijk dat de watergangen schoon zijn om het water juist af te kunnen voeren."

Beregening

De extreme droogte betekent ook dat er streng gecontroleerd gaat worden op beregening.

"Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt, geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven."

Blauwalg
Door de droogte kunnen ook andere zaken ontstaan, zoals blauwalg en botulisme. Gezien de problemen met de waterkwaliteit is het tijdens deze extreem warme en droge periode extra belangrijk om alleen in officieel door het waterschap gecontroleerd natuurwater te zwemmen. 

Ook vissterfte door zuurstofgebrek komt dan vaak voor. "Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk veel minder zuurstof, wat nog versterkt wordt door overmatige alg-groei. Als u dode watervogels en vissen aantreft, is het sowieso raadzaam om dit te melden bij het waterschap."

Deel dit artikel: