Verbod op waterwinning uit vijvers binnen de bebouwde kom

Het Waterschap Vechtstromen heeft een verbod ingesteld op het winnen van water uit vijvers binnen de bebouwde kom. Bedrijven pompen vaak water uit vijvers om bijvoorbeeld te sproeien tegen stof of voor gebruik op het land.

Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen warmt het water op. Warmer water bevat minder zuurstof. Wanneer er dan water uit de vijvers wordt gehaald, is er nog minder zuurstof. Dit kan vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben. 

Met het verbod hoopt het waterschap dit te voorkomen. Bij overtredingen zal strafrechtelijk worden opgetreden.