Vakbond verlangt openheid AkzoNobel, anders nieuwe acties

Vakbond CNV Vakmensen roept AkzoNobel op om volledige openheid te tonen in het overleg voor een nieuwe cao. Als het bedrijf niet heel constructief meewerkt, liggen er nieuwe acties in het verschiet. Dat stelt de vakbond AkzoNobel in het vooruitzicht.

Met deze waarschuwing aan de directie van AkzoNobel doet CNV Vakmensen een ultieme poging om een cao te creëren voor de 5000 werknemers van het concern. "AkzoNobel moet nu integraal inzicht geven in haar ideeën voor die nieuwe cao. Pas als dat er ligt is er aanleiding om weer om tafel te gaan", stelt bestuurder Arthur Bot van CNV Vakmensen. "Zo niet, dan beginnen we aan het tweede bedrijf qua acties bij AkzoNobel."

Directie AkzoNobel trekt mist op
Het steekt de onderhandelaar van CNV Vakmensen dat het concern bewust een mist optrekt en naar buiten toe de indruk wekt wel constructief te willen werken aan een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden.

 

"AkzoNobel doet alsof de vakbonden een constructief overleg dwarsbomen door blokkades te leggen. Maar het tegendeel is waar. AkzoNobel legt allerhande dwarsverbanden en blokkades. Als het concern nu naar buiten toe stelt dat dit niet zo is, dan willen we graag het complete verhaal horen. Met een compleet verhaal op tafel ontstaat er voor ons mogelijk pas aanleiding om de onderhandelingen formeel te heropenen. Tot nu toe is het koeien met kippen vergelijken en dat is zinloos", aldus onderhandelaar Bot.

Deel dit artikel: