Provincie: Wees zuinig met water, anders volgen impopulaire maatregelen

'Wees zuinig met water, want het kan echt niet meer.' Die oproep doen de provincie Overijssel, de waterschappen en waterbedrijf Vitens. "Het is twee voor twaalf. Als het zo doorgaat, moeten we impopulaire maatregelen nemen", zegt gedeputeerde Bert Boerman.

De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en drinkwaterbedrijf Vitens praatten gedeputeerde Bert Boerman vanochtend bij over de stand van zaken rond de droogte. Conclusie: de situatie is nijpend. Ze doen dan ook een moreel appèl op alle inwoners en bedrijven van Overijssel. "Wees zuinig met water, want anders moeten er misschien wel impopulaire maatregelen genomen worden."

Verbod op grondwater

De hoeveelheid grondwater is volgens de waterschappen nog niet het probleem. Maar als het zo droog blijft, dan kan de provincie als vergunninghouder een verbod op het onttrekken van grondwater afgeven. Dat zou betekenen dat grote bedrijven, maar ook boeren, geen grondwater meer mogen gebruiken. "We hopen die impopulaire maatregel niet te hoeven nemen, maar dan moet iedereen er van doordrongen zijn dat het watertekort serieus is."

Tekst gaat verder onder de video

Drinkwater

Jelle Hannema van Vitens benadrukt dat ons drinkwater beschikbaar blijft, maar dat we echt keuzes moeten maken. "Als je hoort dat Vitens in vakantietijd maar liefst veertig procent meer water nodig heeft, dan is dat een teken aan de wand. Ook al geven wij als drinkwaterbedrijf besparingstips, je merkt dat veel mensen nog denken, ach dat zwembadje vullen of het gras sproeien kan best. Maar dat moeten we toch echt niet meer willen." 

Tekst gaat verder onder de video

Droogte

Overijssel stevent af op een watertekortrecord. Het huidige record dateert uit 1976, toen was het neerslagtekort 289 millimeter. Naar verwachting zal dit record volgende week worden verbroken.

Vanwege de aanhoudende droogte treffen Rijkswaterstaat en de waterschappen voorbereidingen op een landelijk watertekort. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) signaleert dat de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland al geen wateraanvoer meer hebben.

Tekst gaat verder onder de video


Verboden

Twente is, samen met de Achterhoek, de droogste regio van het land. Daarom geldt er in deze streek al een sproeiverbod met oppervlaktewater.

Door de droogte daalt op veel plaatsen de waterkwaliteit, wat onder meer leidt tot blauwalg en bacteriën in het water en vissterfte. Om die reden is het aantal negatieve zwemadviezen en -verboden toegenomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen op om alleen te zwemmen op officiële en gecontroleerde zwemlocaties.

Bekijk alle artikelen in het dossier 'Droogte in Overijssel 2018'.

Meer over dit onderwerp:
droogte Droogte 2018 Nieuws
Deel dit artikel: