Bezwaren Overijsselaars over Lelystad Airport worden niet behandeld: "Een krankzinnige regel"

Heb je straks klachten over geluidsoverlast door de laagvliegroutes naar Lelystad Airport en woon je in Overijssel, dan is de kans groot dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) je klacht niet behandelt. Overijssel ligt buiten de zone van geluidsoverlast zoals die door het Ministerie is vastgesteld. "Een krankzinnige regel om burgers buitenspel te zetten", vindt actiecomité HoogOverijssel.

Het Parool sprak een inwoner van Baarn, die een klacht indiende vanwege geluidsoverlast door Schiphol. De ILT wees zijn klacht af. "Meneer kan geen belanghebbende zijn omdat hij niet in de geluidszone woont", aldus de ILT. 

De inspectie zegt klachten uit Overijssel over geluidsoverlast door Lelystad Airport straks op dezelfde manier te behandelen.

De 'klachtenzone' van Lelystad Airport ziet er zo uit: 

kaart (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
kaart (Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Woon je buiten dit gebied, dan ben je géén belanghebbende en wordt je klacht waarschijnlijk niet behandeld. Bijna heel Overijssel valt op deze manier buiten de boot.


Krankzinnige regels

"Deze krankzinnige regels worden bedacht om bewoners buitenspel te zetten", vertelt Gea Verweij van actiecomité HoogOverijssel. "Het Ministerie wil het vertrouwen van de burger herwinnen, dit gaat zo niet lukken".

Volgens Lianne Sleutjes, woordvoerder van ILT, wordt elke klacht apart behandeld. "We gebruiken daarbij objectieve maatstaven". Eén van die maatstaven, de geluidszone, is gecreëerd op basis van berekeningen zoals die in de milieueffectrapportage (m.e.r.) staan. 


Belevingsvlucht

Deze berekeningen bleken niet te kloppen, zo bleek tijdens de belevingsvlucht. Tijdens de vlucht werd het geluid van de overvliegende Boeing gemeten door het Ministerie. Het toestel maakte op sommige plekken tot 7dB méér lawaai dan in de m.e.r. staat. 

Wordt de klachtenzone groter als de metingen van de belevingsvlucht worden meegenomen door het Ministerie? "Ik ga niet op 'wat als' vragen reageren", zegt Sleutjes van ILT.

Overijssels bestuur

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken zich vooralsnog geen zorgen. "Dit najaar wordt het geactualiseerde Luchthavenbesluit Lelystad ter inzage gelegd. Iedereen kan een reactie indienen, dus ook onder de aansluitroutes. De minister wil een zorgvuldig en transparant proces; wij gaan ervan uit dat onze reactie en die van iedereen in Overijssel op een passende wijze in het besluitvormingstraject wordt meegenomen", luidt de officiële reactie van GS.