Gemaal in Terwolde trekt het niet meer door lage waterstand in de IJssel

De snel dalende waterstand van de IJssel gaat steeds meer problemen leveren. Het gemaal bij Terwolde slaagt er niet meer in om het water uit de IJssel naar het achterliggende stroomgebied van de Terwoldse, Nijbroekse en Grote Wetering te malen.

Het houdt in dat met ingang van zaterdagmiddag twaalf uur een onttrekkingsverbod geldt voor boeren die water uit de weteringen halen. Zij mogen geen gras en mais meer beregenen met oppervlaktewater.

Peil te laag

Het gemaal in Terwolde kampt door de zeer lage waterstand van de IJssel met technische problemen. Momenteel staat het peil op 1.07 plus NAP bij Deventer. Dat is dermate laag dat het gemaal in Terwolde onvoldoende water kan aanzuigen om aan de vraag te voldoen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de inlaat, maar de situatie verslechterde de afgelopen dagen. Begin volgende week wordt een noodpomp geplaatst, maar daarmee kan maar een deel van de benodigde capaciteit geleverd worden in het stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering.

Verdringingsreeks treedt in werking 

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe: "We spannen ons maximaal in om iedereen zo lang mogelijk van water te voorzien. Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid om met het beetje water wat er is, spaarzaam om te gaan. Daarom treedt de verdringingsreeks in werking. We realiseren ons dat deze beslissing impact heeft voor categorie 4 en dat zijn de boeren. De keuze was niet makkelijk. Wanneer de droogte aanhoudt, verwachten we nog meer maatregelen te moeten nemen.”


Wie er bij een watertekort als eerste water krijgt en wie dit later krijgt is landelijk vastgelegd in de Waterwet. In de eerste drie categorieën zitten respectievelijk: waterveiligheid, veengebieden, onherstelbare schade aan natuur, drinkwater en koelwater voor energievoorzieningen en kapitaalintensieve gewassen. Binnen categorie 4 valt de landbouw, scheepvaart, recreatie, natuur en industrie. Binnen de nu gemaakte keuze van Waterschap Vallei en Veluwe mag voor gras en mais geen oppervlaktewater worden onttrokken aan het inlaatgebied Terwolde.

Meer over dit onderwerp:
Waterschap waterstand IJssel Terwolde Deventer Nieuws
Deel dit artikel: