Mogelijk botulisme in Deventer: vijftig dode eenden opgeruimd

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft deze week vijftig dode eenden uit het Venenpark en de Holterkolk in Deventer gevist. Mogelijk is botulisme de boosdoener. De kadavers worden zo snel mogelijk opgeruimd, om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Het laboratorium in Lelystad onderzoekt of de tientallen eenden inderdaad door botulisme zijn gestorven. Over een week is de uitslag van het onderzoek bekend.

Geen risico's

Het waterschap stelt dat botulisme bij mensen zeldzaam is, maar raadt wel aan om geen risico's te nemen. "Ga niet het wa­ter in op plaat­sen waar dode die­ren drij­ven. Laat daar ook geen kin­de­ren spe­len en raak de zie­ke of dode die­ren niet aan", schrijft het waterschap op de website.

Snelle verspreiding
Bo­tu­lis­me is een vorm van voed­sel­ver­gif­ti­ging, die wordt ver­oor­zaakt door een bac­te­rie die veel voor­komt in wa­ter met een laag zuur­stof­ge­hal­te. De bacterie verspreidt zich razendsnel bij temperaturen boven de twintig graden.

Voor­al wa­ter­vo­gels en vis­sen wor­den door de ziekte ge­trof­fen. Ze raken eerst verlamd en zullen uiteindelijk stik­ken. 

Meer over dit onderwerp:
botulisme eenden Deventer Nieuws
Deel dit artikel: