Schippersvereniging: “Waterpeil IJssel was vaker te laag”

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) verbaast zich over de sluiting van de Deventer haven. De vereniging stelt dat het waterpeil in de IJssel de laatste jaren vaker te laag stond, maar dat de sluis destijds gewoon open bleef.

Sinds vorige week maandag liggen vijf schippers vast in Deventer, wegens een te lage waterstand van de IJssel. De sluis ging sindsdien niet meer open en schepen kunnen de haven niet meer verlaten. Een groot probleem voor zowel de schippers als de bedrijven in de haven.

“Wij hadden al het idee dat het water in het verleden vaker zo laag stond”, reageert Sunniva Fluitsma van de ASV. “We zijn dan ook verbaasd dat er nu ineens zo’n probleem zou zijn.” Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag, vandaag NAP + 0,96 meter. De waterstand in de haven (en het Overijssels kanaal) is NAP + 5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,79 meter.

Te laag waterpeil
Fluitsma dook in de archieven en meldt dat het verschil in waterpeil tussen de IJssel en de haven (en het Overijssels kanaal) in de afgelopen jaren vaker groter is geweest dan 4,40 meter, het maximale verschil dat nu geldt als grens om weer te kunnen schutten. De vereniging rekende uit dat op basis van de nu gestelde limiet ook in 2003, 2011, 2015 en 2016 de sluizen gesloten hadden moeten worden. 

Maar dat gebeurde in geen van de genoemde jaren. “Of het waterschap heeft toen niet opgelet en nu ineens wel, óf ze hadden het nu ook niet hoeven sluiten.” Fluitsma onderstreept dat de haven van Deventer onderdeel is van een belangrijke handelsroute. “Als dit de trend wordt, gaat het nog heel veel problemen opleveren.”

Achterstallig onderhoud
Dat de Deventer haven niet open kan is volgens Fluitsma alles behalve overmacht. De haven zou onderhevig zijn aan achterstallig onderhoud. “Het blijkt nu dat er deuren zijn weggehaald en dat de sluis daardoor niet meer goed functioneert. Dat heeft te maken met beleid.”

Onzin, zegt de gemeente; "Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, het sluiscomplex is in 2012 grondig gerenoveerd".

De ASV vroeg onderzoeksbureau Panteia om de schade te berekenen. Het gaat voor de drie bedrijven in de Deventer haven om een kostenpost van ongeveer 135.000 euro per maand. Kosten die te maken hebben met extra transport per vrachtauto voor de verladers.

Claim
Inmiddels liggen de schippers zeven dagen vast. Een van hen heeft al een claim ingediend bij de havenbeheerder van 2.000 euro per dag dat hij vast ligt in de Deventer haven. Voordat de sluis weer open kan, zou het waterpeil in de IJssel nog zo’n veertig centimeter moeten stijgen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta kon vandaag niet reageren op de stelling van de Algemeene Schippers Vereeniging dat de sluis in 2003, 2011, 2015 en 2016 ook gesloten had moeten worden.

Meer over dit onderwerp:
Deventer droogte scheepvaart haven Nieuws
Deel dit artikel: