Schippers blijven vast in haven Deventer; IJssel moet nog 30 centimeter stijgen

De schippers in de haven van Deventer hebben eindelijk duidelijkheid. Het waterpeil moet er nog ruim 30 centimeter stijgen voordat ze de haven kunnen verlaten.

Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren zou blijken dat het schutten van de sluis verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP. De huidige ondergrens volgens de vergunning is 1.47 +NAP. Hoe dan ook, de schippers blijven voorlopig nog vast liggen in de Deventer haven. De waterstand is op dit moment namelijk 0.90 +NAP.

De conclusie dat schutten bij een waterstand van 1.22 +NAP verantwoord is, trekt de gemeente na uitgebreid onderzoek door deskundigen, waaronder de constructeur van de sluisdeuren. De resultaten van het onderzoek zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau.

Eenmalig schutten
De gemeente vraagt het Waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten. Een woordvoerder van Drents Overijsselse Delta laat weten dat het waterschap gehoor geeft aan dit verzoek.

Op basis van de resultaten van het onderzoek acht de gemeente Deventer het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. "Hoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien", laat de gemeente weten.

"De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kunnen we niet dragen."

Groot probleem

Sinds vorige week maandag liggen vijf schippers vast in Deventer, wegens een te lage waterstand van de IJssel. De sluis ging sindsdien niet meer open en schepen kunnen de haven niet meer verlaten.

Een groot probleem voor zowel de schippers als de bedrijven in de haven, die de kosten elke dag verder zien oplopen.

Meer over dit onderwerp:
Deventer droogte Nieuws
Deel dit artikel: