Zorgen in Zwolle over mogelijke stort vervuild slib in Bomhofsplas

Omwonenden van de Bomhofsplas in het buurtschap Haerst, nabij Zwolle, maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van 900.000 kuub vervuild slib.

De huidige exploitant van de plas, de Dekker Groep, zou van plan zijn om vervuild slib te gebruiken om de Bomhofsplas minder diep te maken. Het bedrijf is bezig met een vergunningaanvraag bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat daar uiteindelijk toestemming voor moet verlenen.

Omwonenden en agrariërs uit de buurt zijn fel tegen de plannen met de Bomhofsplas. Zij hebben zich anderhalve week geleden verenigd in de actiegroep Slibvrij Zwolle en kondigen aan er alles aan te doen om de komst van slib te voorkomen.

Prachtige natuur

“We zien dit absoluut niet zitten”, laat woordvoerder Jan Kam van Slibvrij Zwolle weten. “De Bomhofsplas is een gezonde plas, met een uitstekende visstand en prachtige natuur. Dat willen we houden zoals het is.”

Volgens de wet is het sinds 2009 toegestaan om zonder vergunning grond of baggerslib te storten, zolang het materiaal maar niet te sterk vervuild is en het verondiepen bijdraagt aan natuurontwikkeling. Een lucratieve business voor aannemers. Zij krijgen betaald voor het afvoeren van vervuilde grond en baggerspecie.

Volgens Bomhof is het plan voor Dekker Groep financieel dan ook zeer aantrekkelijk. “Naar onze eerste voorzichtige schatting gaat het alleen voor het project in de Bomhofsplas al om tientallen miljoenen.”

Risico's minimaal

Dekker Groep bevestigt tegenover RTV Oost dat het de Bomhofsplas minder diep wil maken. “Het klopt dat daarvoor ongeveer 900.000 kuub nodig is, maar dat is niet alleen slib”, laat een woordvoerder weten. “Het gaat om grond en specie. Doorgaans is bij dit soort projecten slechts een klein deel van het totaal slib.”

Het bedrijf laat weten zich niet te herkennen in de zorgen van Slibvrij Zwolle. “We willen er iets moois van maken. Ons plan biedt juist kansen voor de natuur in en bij de Bomhofsplas. Alle gevolgen van het plan hebben we ook in beeld en volgens ons zijn de risico’s minimaal.”

Infoavond

Nog onduidelijk is waar Dekker Groep de slib vandaan denkt te halen. “De herinrichting van de Bomhofsplas vindt de komende tien jaar plaats. We weten nog niet waar vraag is naar het afvoeren van slib. Het buitenland is niet uit te sluiten.”

Op dinsdag 11 september vindt een informatieavond plaats over de plannen van Dekker Groep. Het bedrijf geeft dan een presentatie over de ontwikkelingen van de Bomhofsplas. Slibvrij Zwolle heeft al aangekondigd hierbij aanwezig te zijn.

Meer over dit onderwerp:
IJsseldelta Zwolle bomhofsplas Nieuws
Deel dit artikel: