nieuws

Komst van drie zonneparken in Zwolle is een stap dichterbij

Komst van drie zonneparken in Zwolle is een stap dichterbij
Komst van drie zonneparken in Zwolle is een stap dichterbij © Heuver Hardenberg
De komst van drie zonneparken in Zwolle is een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd het afgeven van de vereiste omgevingsvergunning voor het zonnepark Weekhorst aan de Jan van Arkelweg. Wel is het plan van Kronos Solar aangepast: de grootte van het park is verkleind van 19 naar 15 hectare.
Voor de drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en Sekdoornplas (elk circa 20 hectare) heeft het college voorgesteld aan de gemeenteraad om mee te werken aan de plannen.

Weekhorst

Het park Weekhorst kan na oplevering circa 3000 huishoudens van stroom voorzien. Naar aanleiding van een bijeenkomst in april dit jaar is het park verkleind. De zes zienswijzen die zijn ingediend hebben geen gevolgen voor de vergunningaanvraag. Het college wil dan ook meewerken aan het zonnepark Weekhorst en vraagt de gemeenteraad om daarmee in te stemmen. De raad bespreekt het plan op 17 september.

Sekdoornplas en Bomhofsplas

Initiatiefnemer GroenLeven werkt in overleg met de eigenaren/exploitanten van de zandwinlocaties Sekdoornplas en de Bomhofsplas aan plannen voor twee drijvende zonnevelden van elk 20 hectare. Deze twee zonneparken kunnen samen ongeveer 13.500 huishoudens van stroom voorzien. De direct omwonenden en betrokkenen zijn volgens de gemeente al geïnformeerd over de plannen.
Volgens de gemeente Zwolle blijkt uit onderzoek dat er geen grote nadelige milieueffecten te verwachten zijn. Daarom is het niet nodig milieueffectrapportages voor deze plannen te maken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om mee te werken aan de beide plannen en ze dit najaar ter visie te leggen.
Zwolle heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn, wat in de praktijk betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.