nieuws

Weg vrij voor gaswinning uit tweede put bij Eesveen, maar actiegroep strijdvaardig

Gasproducent Vermilion mag voorlopig gas winnen uit een tweede productieput bij Eesveen. De Raad van State heeft de bezwaren van de gemeente Steenwijkerland en de actiegroep van omwonenden van tafel geveegd. Hoewel de leden van actiegroep 'Geen Opschudding Gaswinning Eesveen' teleurgesteld zijn, zijn ze toch voorzichtig positief.
"We zien dat de Raad van State onze bezwaren serieus neemt. We zien aanknopingspunten voor een bodemprocedure", laat de actiegroep weten.

Vergunning
De huidige vergunning loopt volgend jaar af, minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stemde eerder al in met een nieuw winningsplan tot 2027. In dat nieuwe plan mag er tot tien keer meer gas uit de bodem worden gehaald dan nu het geval is. Ook komt er een tweede productieput bij.
Boven het gasveld staan enkele tientallen woningen. Zowel de gemeenten Steenwijkerland en de Drentse gemeente Westerveld als omwonenden zijn bang voor 'een tweede Groningen'. Ze willen daarom dat Vermilion eerst onderzoek gaat doen naar de staat van de gebouwen rondom het winningsgebied, zoals minister Wiebes dat heeft beloofd.
Volgens het ministerie mag dat onderzoek ook later plaatsvinden, als er al geboord wordt. Het eerste jaar van de boringen zou er namelijk weinig veranderen in de bodem. Maar volgens Vermilion is onderzoek überhaupt niet nodig, aangezien er weinig kans zou zijn op schade. Onderzoek op voorhand zou onnodig geld en tijd kosten.

Schade

De Raad van State gaf het bedrijf daarin gelijk en dus mag er voorlopig gewonnen worden uit een tweede productieput bij Eesveen. Een nulmeting naar de huidige toestand van gebouwen rond het gasveld maakt het volgens de Raad wel makkelijker om later schade door de gaswinning vast te stellen, maar Vermilion is zonder meer aansprakelijk voor schade als die het gevolg is van aardbevingen door de gaswinning.
Uit onderzoek blijkt volgens de Raad dat de kans op schade zeer klein is. De verwachte bodemdaling door de gaswinning is hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een halve centimeter en die komt heel geleidelijk. Daardoor is schade aan gebouwen verwaarloosbaar, aldus de Raad.
De bezwaarmakers hebben volgens de Raad niet aannemelijk gemaakt dat dit onderzoek niet deugt.
Volgens de bezwaarmakers heeft minister Wiebes eerder wel beloofd dat er een nulmeting zou komen voordat er gas gewonnen wordt.
De Raad zegt dat dit later zal worden beoordeeld na een vervolgzitting over enkele maanden.

Positief
Toch is de actiegroep positief gestemd, omdat hun bezwaren serieus zijn genomen door de Raad van State. De actiegroep ziet bovendien aanknopingspunten voor een bodemprocedure.
Door aan te tonen dat huizen daadwerkelijk schade hebben opgelopen, is er kans dat de productie op termijn alsnog stil wordt gelegd. Enkele woningen hebben al schade opgelopen, maar de eigenaren durven daar nog niet mee naar buiten te treden uit angst voor waardevermindering van de woning. De actiegroep hoopt hen alsnog over te halen hun schade te melden.

Zorgen

Bewoners maken zich al langere tijd zorgen over de plannen van gasproducent Vermilion en het ministerie. Onlangs werd een beroep gedaan op de Tweede Kamer om gaswinning in het gebied in de toekomst te blokkeren.
Minister Wiebes wil in 2030 de gaskraan in Groningen afsluiten, maar dit gaat niet op voor de kleine velden in Nederland. Volgens de bewoners wordt er op gestuurd om nog meer gas uit de kleine gebieden te halen. Zij vinden dat juist eerst alle procedures en regelgeving wat betreft veiligheid en verantwoordelijkheid van gaswinning op orde moeten zijn, voordat toestemming gegeven mag worden voor het starten of uitbreiden van gaswinning uit kleine velden.
Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.