Gedeputeerde Traag: "Mijnbouwsector heeft een imagoprobleem"

"De mijnbouwsector en de overheid hebben een imagoprobleem, ze worden niet meer geloofd", dat zegt de Overijsselse gedeputeerde Annemieke Traag. Zij is in Den Haag waar inwoners uit Twente en lokale en provinciale politici pleiten voor meer aandacht voor de zoutwinning in Twente.

Veiligheid is een belangrijk issue. Volgens gedeputeerde Traag van de provincie Overijssel is die te weinig gegarandeerd. Ze refereert hierbij aan de lekkages in de leidingen bij AkzoNobel de afgelopen jaar en potentieel instabiele cavernes.

Hoorzitting in Kamer

Traag deed die uitspraken tijdens een hoorzitting in de Tweede kamer waar onder meer gepraat wordt over de negatieve gevolgen van zoutwinning in Twente.

De communicatie door de sector met omwonenden en gemeenten moet beter. Ook moet er volgens de gedeputeerde beter omgegaan worden met het adviesrecht van lokale overheden. Er wordt door het ministerie te weinig mee gedaan, aldus Traag.

Hand aan de kraan

De gedeputeerde werd in haar pleidooi ondersteund door Bart Overbeeke, die in Twekkelo woont, op nog een tweehonderd meter van een zoutcaverne. Hij wil een fonds waaruit schadevergoedingen betaald kunnen worden. 

De gedeputeerde pleitte voor het “Hand aan de kraan principe.” Ze doelt daarmee op het tijdelijk stopzetten van de zoutwinning, zodra er wat misgaat.

Wethouder Claudio Bruggink van Hengelo ging nog verder: hij vroeg, ook namens de gemeente Enschede, om een wetswijziging waardoor gemeenten meer zeggenschap krijgen over hun eigen ondergrond. Hij vindt dat er een gelijkwaardige positie moet komen voor gemeenten, provincie en Rijk.

Economische voordelen

Bruggink verwees met zijn opmerking naar de opslag van liters gasolie in twee zoutcavernes bij de Marssteden in Enschede, waar de gemeenten weinig over te zeggen hebben gehad.

Bestuurders uit Groningen, waar naast gas ook zout gewonnen wordt, pleitten vanmorgen voor het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de zoutwinning. Zover wilden bestuurders uit Overijssel niet gaan. Bruggink vindt wel dat de economische voordelen en de schade voor het gebied meer in balans moeten zijn.

Schadevergoeding

Als omwonende is Bart Overbeek aangeschoven in de hoorzitting. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij vindt dat er een fonds moet komen voor schadevergoeding. Ook maakt hij tijdens de zitting duidelijk dat hij vindt dat de communicatie vanuit het Rijk slecht is, hij voelt zich als omwonende niet serieus genomen.

Deel dit artikel: