Unieke aanpak voor vergunningen in Raalte: bouwen op basis van vertrouwen

Minder regels zodat er sneller een vergunning kan worden afgegeven. En dat alles op basis van vertrouwen. De gemeente Raalte gaat op die manier omgevingsvergunningen voor bouwen afgeven.

"Deze aanpak is uniek in Nederland", legt wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte uit. "We durven los te laten en bouwen op basis van vertrouwen. De nauwe samenwerking tussen ondernemers en de gemeente maakt dat we deze stap ook echt kunnen zetten."

Vertrouwen
Raalte heeft het nieuwe proces samen met ondernemers ontwikkeld. De bouwondernemers krijgen meer ruimte en vertrouwen voor de start van de bouw en het afleggen van verantwoording en worden pas gecontroleerd wanneer de bouw is voltooid.

De nieuwe werkwijze betekent niet dat de gemeente de (technische) kwaliteit van bouwwerken niet meer controleert. Het moment waarop deze kwaliteit wordt gecontroleerd verandert. Waar de gemeente nu de kwaliteit van een bouwwerk vooraf op papier beoordeelt, kunnen ondernemers in de toekomst achteraf in de praktijk de kwaliteit aantonen met een opleverrapportage.


Op dit moment toetst de gemeente een vergunningsaanvraag aan het Bouwbesluit en aan het bestemmingsplan. In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen, zoals hoeveelheid daglicht en de milieueffecten.

In de nieuwe situatie, die op 1 januari in moet gaan, vindt de toetsing pas achteraf plaats. Dit betekent dat ondernemers niet alle technische details al vroeg in het vergunningenproces aan hoeven te leveren. Vaak zijn die gegevens dan namelijk nog niet bekend of beschikbaar.


Brandveiligheid

De gemeente toetst vooraf alleen nog of het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan en op basis daarvan verleent zij de vergunning. Dit scheelt zowel de bouwers als de gemeente veel tijd en energie. 


Een uitzondering op de nieuwe werkwijze geldt voor de eisen voor constructies en de brandveiligheid. Ondernemers moeten die gegevens altijd drie weken voor de start aanleveren en de gemeente toetst deze ook altijd vooraf.

Goedkoper
Als ondernemers er voor kiezen om met een opleverrapportage achteraf aan te tonen dat zij conform de regels in het Bouwbesluit hebben gebouwd, dan betekent dat volgens wethouder Wout Wagenmans minder werk voor de gemeente. Daarom worden de leges twintig procent goedkoper.

De nieuwe werkwijze gaat per 1 januari in. Tot die tijd worden details ingevuld en pilots gedraaid. Op 18 september vindt er een informatieavond plaats over het nieuwe vergunningenproces voor ondernemers in de bouw en gemeenteraadsleden.

Meer over dit onderwerp:
Raalte Salland Nieuws
Deel dit artikel: