Investeringsmaatschappij Oost NL zag 1,2 miljoen euro verdampen bij overname

Oost NL kan niks meer doen om 1.2 miljoen euro gemeenschapsgeld terug te halen. Dat schrijft de Overijsselse investeringsmaatschappij in een brief na vragen van de PVV in Overijssel.

De Hengelose uitgever van onlinesoftware Perrit BV is onlangs voor één euro overgenomen door de Luxemburgse ondernemer Xavier Buck. Een symbolisch bedrag, om Perrit te behoeden voor een faillissement. Zo valt te lezen in een brief van investeringsmaatschappij Oost NL.

 

Een investering van Oost NL van 600.000 euro is met de overname verdampt. Dat geld ook voor een lening van 650.000 van de provincie Overijssel die vijf jaar geleden werd verstrekt vanuit het innovatiefonds IFO. Slechts 32.500 euro kon nog gered worden als gevolg van een crediteurenakkoord met onder meer de huisbankier van Perrit en de Belastingdienst.

 

PVV wil opheldering

De PVV in Overijssel vroeg de provincie afgelopen maand om opheldering. Die laat nu weten dat Oost NL verantwoordelijk is voor beide investeringen en daarin ook een zelfstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft. De provincie verwijst in haar antwoord naar een brief waarin Oost NL de situatie nader toelicht.

 

Uit de brief wordt duidelijk dat de investeringen van Oost NL en het investeringsfonds door de overdracht van aandelen afgewikkeld zijn. Mogelijkheden om het geld terug te halen zijn door het akkoord verdwenen.

 

Perrit niet levensvatbaar

Oost NL heeft als aandeelhouder medio 2017 het initiatief genomen om een interim manager als statutair directeur/bestuurder aan te stellen. De interim manager kreeg de dagelijkse leiding van het bedrijf met als opdracht om het toekomstperspectief van het bedrijf te verbeteren. Ondanks de kostenreducties, versterking van commerciële activiteiten en andere mitigerende maatregelen bleek Perrit BV niet langer autonoom levensvatbaar te zijn.

 

"Oost NL en mede aandeelhouders waren bereid de door hen gehouden aandelen voor € 1,- over te dragen, vanwege het feit dat zich een branchegenoot heeft gemeld die bereid was aanvullend te investeren en de onderneming toekomstperspectief te bieden. Het alternatief was een faillissement. Dan was er geen geld teruggekomen, waren de medewerkers hun baan en opgebouwde rechten kwijt en waren de schulden in de tussentijd nog verder opgelopen", aldus Oost NL in een schriftelijke toelichting. 

 

Verder meldt Oost NL:  "Investerings Fonds Overijssel (IFO) heeft vanuit het maatschappelijk belang ingezet op de continuïteit voor het personeel, bestaande klanten van Perrit BV, en overige crediteuren. Dat is de reden dat is gekozen voor een crediteurenakkoord in plaats van een faillissement. Hierbij zijn alle schuldeisers tot een akkoord gekomen met voorwaarden in gelijke verhouding voor iedere schuldeiser en hebben de schuldeisers nog geld terugontvangen."

 

Voorkomen meer affaires

Fractievoorzitter Erik Veltmeijer van de PVV in Overijssel wil graag weten hoe meer van dit soort affaires in de toekomst voorkomen kunnen worden. In de brief gaat investeringsmaatschappij Oost NL ook daarop in:

 

"Oost NL investeert in kansrijke doch risicovolle bedrijven. Het betreft investeringen in bedrijven waarvan producten zich nog technisch en/of qua marktpotentieel moeten bewijzen. De bedrijven staan vaak aan het begin van hun levensfase of staan op het punt om door te groeien. De financiering van deze doelgroep is relatief risicovol. Het is inherent aan dit soort investeringen dat een aantal niet zal slagen, omdat de verwachtingen in de praktijk niet uitkomen. Dat is gangbare praktijk bij dit soort investeringen."

 

Eén vijfde deel mag verdampen

De investeringsmaatschappij van Overijssel en Gelderland heeft daarom ook vooraf ingecalculeerd dat aan het einde van de investeringsperiode van tien jaar niet al het geleende geld terugkomt. Eén vijfde deel van de investeringen 'mag verdampen'.

 

"De mate van revolverendheid van het Innovatiefonds is door u dan ook op 80% gesteld (d.w.z. van elke euro is aan het einde van een investeringsperiode van 10 jaar nog 80 eurocent aan waarde behouden)", verduidelijkt ?Oost NL in de brief aan de provincie Overijssel.

Meer over dit onderwerp:
Oost NL PVV Overijssel Nieuws
Deel dit artikel: