Aantal inwoners Heeten wil aan de slag met burgerbegroting: hoe werkt dat eigenlijk?

Niet de politiek die bepaalt hoe gemeenschapsgeld in een dorp of stad wordt gebruikt, maar de inwoners die dat bepalen. In Heeten wil een aantal dorpsbewoners met een zogeheten burgerbegroting aan de slag.

“Een burgerbegroting past heel goed in de ontwikkelingen die nu plaatsvinden”, legt initiatiefneemster Giny Hoogeslag namens Heeten Begroot uit. Waar we voorheen vaak het beleid lieten maken door politici, veranderen we nu van top-down-beleid naar horizontaal beleid.


Hoewel een begroting vooral over de besteding van geld lijkt te gaan, hoopt Heeten Begroot nog een ander doel met de burgerbegroting te bereiken.

Gemeenschapsvorming

“In de basis gaat de burgerbegroting niet over geld, maar over gemeenschapsvorming”, aldus Hoogeslag. ”Dat je met elkaar een besluit neemt over wat je belangrijk vindt in je dorp.”

Expert bestuurlijke vernieuwing Joop Hofman stelt inderdaad dat een burgerbegroting meer samenhang in een dorp kan creëren. Maar volgens hem zijn er meer voordelen.

'Democratie wordt vitaler'

“Overal waar een burgerbegroting is, wordt de dienstverlening beter. Dat wijzen alle onderzoeken uit”, begint Hofman. “Overal waar een burgerbegroting is, wordt geconstateerd dat de lokale democratie vitaler wordt, je ziet overal dat er heel veel mensen aan mee doen. Een burgerbegroting zorgt ervoor dat mensen in gesprek gaan over, wat wij noemen, de collectieve vraagstukken.”

Zeven gemeenten in Nederland
In Nederland wordt in zeven gemeenten gewerkt met een burgerbegroting. Geen van die gemeenten ligt in Overijssel, Heeten zou dus de eerste Overijsselse plaats met een burgerbegroting willen zijn.

In de wijk Emmerhout in Emmen wordt al een jaar of twee met een burgerbegroting gewerkt. Wytse Bouma van Wijkbelangen Emmerhout vertelt hoe de begroting ingevoerd werd.

Van rotte plek naar pareltje
“Het was gewoon waar wij op enig moment aan toe waren”, zegt Bouma. “We werkten al tien jaar met het begrip wijkeigenaarschap. Wij vonden als wijkbewoners dat we eigenaar zijn van onze wijk en dat we ook mee mogen praten over hoe onze wijk ingericht wordt.”


Eén van de eerste grote projecten die dankzij de burgerbegroting gerealiseerd werd in Emmerhout is het sportplein. Een mooi voorbeeld van een rotte plek in de wijk die veranderde in een pareltje.

'Een beetje verpauperd'

“Hier lag een oud asfaltveldje en dat was eigenlijk een beetje verpauperd. En toen zei mijn zoon: ik zou daar graag basketbalpalen willen”, vertelt wijkbewoonster Jiska Ravor. “Toen sprak ik een buurman: zijn kinderen vroegen om doeltjes.”

En zo kwamen de ideeën van verschillende wijkbewoners bij elkaar. Amper een jaar later was het nieuwe sportplein klaar. Sindsdien is het plein een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en de oudere omwonenden op zonnige dagen graag vanaf een bankje naar de sportende jeugd kijken.

'Beide kanten leren van elkaar'

En hoewel de burgerbegroting Emmerhout veel moois gebracht heeft, zijn er ook verbeterpunten. “Wijkbewoners moeten een andere manier van omgaan leren”, vertelt Wytse Bouma. “Het is niet meer zo dat je geld krijgt en dat de gemeente dan voor je aan de slag gaat. Je moet het dan ook zelf gaan doen.”

“En bij de gemeente zie je ook dat ambtenaren nog wel eens twijfelen of wijkbewoners bepaalde dingen wel kunnen en zich afvragen of dat niet hun werk is. Aan beide kanten is het leren van elkaar.”


'Gewoon beginnen'

Ondertussen staan ze in Heeten te popelen om er mee aan de slag te gaan. “We moeten nu eigenlijk gewoon beginnen”, vindt Hoogeslag. “Gewoon maar proberen en gaandeweg samen leren. Niet te bang zijn, gewoon beginnen.”

Deel dit artikel: