Omwonenden Bomhofsplas in Zwolle doen oproep aan gemeenteraad

Omwonenden van de Bomhofsplas in Zwolle roepen de gemeenteraad op om het toestaan van zonnepanelen in de plas voorlopig uit te stellen. Ze vinden dat er eerst een milieueffectrapportage uitgevoerd moet worden.

Morgenavond debatteert de gemeenteraad van Zwolle over het toestaan van twintig hectare aan zonnepanelen in de Bomhofsplas. Zandbedrijf Dekker Groep wint het zand uit de plas en wil daarnaast grond gebruiken om de plas ondieper te maken. Volgens de bewoners gaat het om vervuilde grond. Dekker Groep weerspreekt dat.

Verkeerd voorgespiegeld

De omwonenden, die zich hebben verenigd in de actiegroep SlibVrij Zwolle, stellen dat de milieueffecten van de zonnepanelen en het gebruik van vuil zand bewust verkeerd aan hun is voorgespiegeld. Ze vinden dat deze activiteiten in samenhang moeten worden gezien.

De bewoners doen een appèl op het gezonde verstand van de gemeenteraad. Dekker Groep is van plan om vervuild slib te gebruiken om de plas minder diep te maken. Het bedrijf is bezig met een vergunningaanvraag bij het waterschap.

Deel dit artikel: