Dijken langs de Vecht worden 'doorgezaaid' om ze winterklaar te maken

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is plekken op de dijken langs de Overijsselse Vecht aan het 'doorzaaien'. Door de langdurige droogte zijn diverse locaties onvoldoende hersteld om het winterseizoen in te gaan.

Het doorzaaien gebeurt met een mengsel van verschillende graszaden die goed tegen droogte kunnen en een goede beworteling hebben. De dijken langs de Vecht bestaan uit zand en zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken. Water zakt sneller weg in zand dan in klei, waardoor de bovenste laag sneller verdroogt.

Het gras kan door die droogte niet voldoende groeien. De grasbekleding van een dijk is essentieel en doet dienst als beschermlaag bij hoge waterstanden.

Meer over dit onderwerp:
Vechtdal Vecht Waterschap Nieuws
Deel dit artikel: