Raadsfracties Kampen uiten kritiek op uitspraken wethouder Holtland over Lelystad Airport

De raadsfracties SGP, PvdA, D66 en GroenLinks hebben zich gisteravond in de gemeenteraad van Kampen kritisch uitgelaten over de uitspraken van wethouder Holtland over Lelystad Airport.

 In een interview dat hij begin deze week gaf aan RTV Oost over het rapport van de Vrije Universiteit over de waardedalingen van woningen in de gemeente Kampen als gevolg van toekomstige overlast van het vliegveld liet de wethouder doorschemeren dat hij het allemaal wel mee vond vallen. 

"De voordelen van Lelystad Airport wegen op tegen de nadelen", zei hij letterlijk. Bovendien betitelde hij het rapport als 'weer commentaar op Lelystad Airport'.

Raadsfracties in verwarring

De uitspraken van de wethouder brengen de raadsfracties in verwarring over het standpunt van het Kamper college. SGP, PvdA, D66 en GroenLinks maakten van het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad gebruik om te peilen of de koers van de coalitiepartijen in Kampen is gewijzigd en hoe de opvallende uitspraken van wethouder Holtland moeten worden beoordeeld. 


De SGP vindt dat Holtland de indruk wekt dat het college niet zoveel doet met de zorgen van inwoners' van 's-Heerenbroek en Wilsum. Zij wonen onder een geplande laagvliegroute en moeten volgens het rapport van de VU rekening houden met een daling van de waarde van hun woning.

Standpunt Kampen niet gewijzigd

Wethouder Holtland ging niet inhoudelijk in op de kritiek. De vragen werden beantwoord door portefeuillehouder Van der Sloot. Zij gaf aan dat wethouder Holtland op het rapport van de VU heeft gereageerd als wethouder van vastgoed. Van der Sloot, die Lelystad Airport in haar portefeuille heeft, benadrukte dat het standpunt van Kampen over het vliegveld niet is gewijzigd.

"We blijven erbij dat Lelystad Airport niet eerder opengaat dan dat er een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Daarnaast proberen wij samen met Zwolle en de provincie er alles aan om de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Dat blijft ook ons uitgangspunt in verder bestuurlijk overleg over Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim."       

Deel dit artikel: