Tegenstanders ‘houtrook’ pleiten na RIVM-onderzoek voor andere aanpak van paasvuren

Voorgaande jaren pleitten ze nog voor een verbod op paasvuren, maar de tegenstanders van zogenoemd houtrook dringen nu aan op een andere aanpak van deze eeuwenoude traditie. Het RIVM deed de afgelopen maanden onderzoek naar de uitstoot van fijnstof door vreugdevuren en komt tot de conclusie dat die vergelijkbaar is met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Nadat de paasvuren dit jaar smog veroorzaakten, kwam de eeuwenoude traditie ineens onder vuur te liggen. Er ontstond een landelijke discussie of de paasvuren eigenlijk nog wel van deze tijd zijn. Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aanleiding een onderzoek in te stellen naar de vervuiling door paasboakes.


Onderzoek afgerond
Zoals RTV Oost vanochtend berichtte, is dit onderzoek nu afgerond. Over een heel jaar uitgesmeerd dragen de paasvuren volgens het RIVM een half procent bij aan de totale uitstoot van fijnstof in ons land. Het verkeer, landbouw en overige industrieën zijn de grootste vervuilers. Met de belangrijke kanttekening dat de paasvuren op twee dagen worden aangestoken, waardoor er sprake is van een concentratie die vrijwel even groot is als vuurwerk.


Het was voor het eerst dat het RIVM de uitstoot van fijnstof door paasvuren onderzocht.

Jarenlange strijd
De Stichting Houtrookvrij en Houtrook.nl zijn twee organisaties die al jarenlang strijd voeren tegen zogeheten houtrook, veroorzaakt door houtkachels maar ook door paasvuren.


Voorzitter Jos Merks van Houtrook.nl kijkt niet op van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek: “Op jaarbasis mag die uitstoot dan relatief niet zo groot zijn, het probleem is vooral dat deze vuren slechts op twee dagen, met Pasen, worden aangestoken. En dan concentreert het probleem zich.”


Volksgezondheid
Hij zegt liever niet te spreken van overlast. "Het gaat ons meer om de gezondheid. Er vliegen allerlei stoffen als fijnstof en benzeen de lucht in die schadelijk zijn. En daar kun je van alles van krijgen. Dat hoeft niet het geval te zijn, maar of je bevattelijk bent voor iets ontdek je later pas. Het is net als met roken.”


In het verleden pleitte met name de Stichting Houtrookvrij.nl voor een verbod op paasvuren, maar is nu terughoudender in haar commentaar. “We hebben twee jaar achtereen gereageerd op paasvuren en de reacties die daar met name de laatste keer op kwamen, waren verre van leuk”, zegt een woordvoerster. “We zijn letterlijk onder vuur komen te liggen. Dus ik wil eerst met het bestuur overleggen of we gaan reageren op dit RIVM-onderzoek.”


Andere aanpak
Voorzitter Merks van zusterorganisatie Houtrook.nl zegt voorstander te zijn van een andere aanpak van paasvuren. “Een verbod erop is een utopie. En dat zou ook gek zijn. Dan moet je immers ook verbieden om houtkachels aan te steken. En zolang je dat niet doet, moet je ook niet aan paasvuren komen.”


Hij zou liever zien dat het over een andere boeg wordt gegooid. “Ik wil mensen ook helemaal hun plezier niet ontnemen. Alleen vraag ik me wel af of het op de huidige manier moet. Soms hebben buurtschappen meerdere paasvuren. Waarom laat je dan niet dorpen tegen elkaar strijden? Geen amateurvoetbal, maar eredivisie. Dan wordt het alleen maar leuker.”

Meer over dit onderwerp:
Holten Espelo Dijkerhoek Bentelo Nieuws
Deel dit artikel: