Hof van Twente luidt de noodklok over stijgende zorgkosten

Hof van Twente luidt de noodklok over de alsmaar stijgende zorgkosten, die volgend jaar onbetaalbaar dreigen te worden voor de gemeente.

De zorgkosten drukken dermate zwaar op de programmabegroting voor 2019, dat op andere terreinen flink bezuinigd moet worden om de zorgtaak van de gemeente overeind te houden. 

Hof van Twente wil de zorgtaak naar behoren blijven uitvoeren, maar constateert anderzijds dat de gemeente geen invloed en controle heeft op de kosten van de zorg. Wethouder Harry Scholten: "Sinds we in 2015 nieuwe taken kregen in het sociaal domein, zijn we geconfronteerd met stijgende tekorten. Dit komt grotendeels door een fout in het systeem: gemeenten moeten de zorgkosten betalen, maar hebben maar een beperkte invloed op de hoogte daarvan. We willen graag investeren om de leefbaarheid van onze gemeente in stand te houden, maar die investeringen komen flink onder druk te staan nu de zorg de financiën van de gemeente uitholt."

De gemeente Hof van Twente legde in 2016 nog 1,3 miljoen euro toe op de zorg. Komend jaar loopt het tekort op naar 3,8 miljoen. Bijna een verdriedubbeling in drie jaar tijd.

Wethouder Scholten: "Voor Hof van Twente is de maat nu vol. Samen met de andere gemeenten in de regio Twente leggen we ónze zorgen neer bij het Rijk en dragen dat ook publiekelijk uit. Via een lobby en het opstellen van een notitie wille we duidelijk maken hoe de decentralisatie van de zorg de gemeente financieel in de problemen brengt."        

Meer over dit onderwerp:
Hof van Twente begroting zorg kosten Nieuws
Deel dit artikel: