PVV Overijssel wil extra debat in Provinciale Staten over lening Lithium Werks

De PVV-fractie in Overijssel heeft vandaag de andere Statenfracties gevraagd in te stemmen met een extra debat over Lithium Werks tijdens de eerst volgende Provinciale Statenvergadering op 7 november. Het alternatief is een spoeddebat op een nader te bepalen datum.

De PVV vroeg tijdens de Provinciale Statenvergadering van 26 september tevergeefs om twee maanden uitstel over een investeringsvoorstel, waarbij de Staten instemde met een lening van 7.5 miljoen aan Lithium Werks voor het opstarten van aan campus op Vliegveld Twente. De PVV twijfelde aan de zorgvuldigheid van het proces rondom de komst van Lithium Werks naar Enschede.

Hoogleraar integriteit openbaar bestuur Michiel de Vries uitte eveneens kritiek op de gang van zaken. Hij noemde de drie petten van Geert Braaksma (commissaris van de subsidieverstrekkende partij OostNL,  commissaris van de subsidieontvangende partij Lithium Werks én voorzitter van Twente Board) problematisch en is van mening dat de gedeputeerde van Hijum Provinciale Staten hierover had moeten inlichten.

Van Hijum zegt dit niet te hebben gedaan, omdat hij het niet nodig vond.

Van Hijum moet verantwoording afleggen
De PVV is van mening dat de gedeputeerde verantwoording moet afleggen over zijn handelswijze en vraagt zich af of er in de proces rond de komst van Lithium Werks integer is gehandeld.

De partij heeft voor een eventueel debat de volgende vragen: Waarom is deze informatie achtergehouden? Was de 7.5 miljoen wel nodig? Is hier sprake van belangenverstrengeling? Had de gedeputeerde niet de plicht om Provinciale Staten volledig te informeren? Is er een Statenbesluit genomen op basis van onvolledige informatie? Was anders besloten wanneer wel alle informatie was gedeeld? Is de fusie tussen Lithium Werks en SuperB wel legitiem, omdat er anders niet voldaan was aan de voorwaarden voor een investeringssubsidie? Had Geert Braaksma zich niet helemaal moeten terugtrekken uit het proces?


De PVV wil in een Statendebat de zorgvuldigheid in het proces tegen het licht houden. En onderzoeken of gedeputeerde Van Hijum juist handelde door te kiezen voor het niet volledig informeren van Provinciale Staten.

Meer over dit onderwerp:
PVV debat Lithium Werks Van Hijum Zwolle Nieuws
Deel dit artikel: