Bewoners Nijverdal-Oost verzetten zich tegen nieuw tracébesluit voor N35

De bewoners van de Kruidenwijk en Nijverdal-Oost in Nijverdal vrezen de gevolgen van een nieuw tracébesluit van Rijkswaterstaat voor het deel van de N35 Nijverdal richting Wierden.

Beide wijkverenigingen overwegen samen met de werkgroep Baron van Sternbachlaan een collectief verzet tegen het plan voor een 'opwaardering' van de N35. 

Het tracé van de autoweg loopt dwars door het oostelijke deel van Nijverdal met aan weerszijden van de weg woonwijken. Rijkswaterstaat heeft het plan om de N35 ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan en de Boersingel over een zes meter hoge dijk te verleggen, zodat het verkeer af is van gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten die vertragingen veroorzaken voor het verkeer op de N35.

De bewoners en de werkgroep opteren voor geluidschermen, een N35 op maaiveldhoogte en een verkeerstunnel voor de Baron van Sternbachlaan. Rijkswaterstaat ziet daar niks in.

Zienswijzen

Tegen het plan van Rijkswaterstaat zijn 300 zienswijzen ingediend, maar de bewoners concluderen dat die zienswijzen niet leiden tot een ander tracébesluit. Vandaar dat de wijkverenigingen samen met de werkgroep willen optrekken om het verzet vanuit Nijverdal-Oost breder en massaler te maken.  

Meer over dit onderwerp:
Nijverdal N35 verzet tracébesluit Reggestreek Nieuws
Deel dit artikel: