Gelovig of niet, Allerzielen raakt aan het diepste gevoel van de mens

Met pastoor Paul Daggevoord van de drie samenwerkende parochies Zuid Oost Twente praten we over CBS-rapport dat onlangs gepresenteerd werd. 49 Procent van de Nederlanders noemen zich nog 'gelovig'. Ook vertelt Daggevoord over Allerzielen en Allerheiligen.

Exact de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Slechts één op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst.

Van alle kerkelijke gezindten zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers. Dit meldt het CBS. Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf 50 procent in 2015 aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent.

Allerzielen

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.

Halloween

De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Dit is de avond vóór Allerheiligen.

Zondag 28 oktober in Hoogtij

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: