Steeds groter tekort aan pleeggezinnen in Overijssel

Er is een groot tekort aan pleegouders in Overijssel. Trias jeugdzorg is met spoed op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen die kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen.

Tien jaar geleden bevond Overijssel zich nog in een luxe positie. Maar nu hebben ze hier ook Randstedelijke problemen. Zo heeft Amsterdam al heel lang een tekort aan pleegouders. In de 'Week van de Pleegzorg' wordt hier extra aandacht aan gevraagd.

Bij Trias Jeugdzorg, die een groot gedeelte van Overijssel bestrijkt, is er een wachtlijst van 50 kinderen. Om een goede match te kunnen maken, is een bestand van zo'n 100 extra pleegouders nodig. Op dit moment zijn er 550 pleegouders en zitten 650 kinderen in de pleegzorg.

Veranderende maatschappij

Dat er steeds minder pleeggezinnen beschikbaar zijn, heeft te maken met de zwaardere problematiek waar kinderen mee te maken hebben. Hierdoor kunnen deze kinderen niet bij beginnende pleegouders geplaatst worden. De kans op een 'afgebroken' plaatsing is dan veel groter.

Ook meer gezinnen haken af en steeds minder gezinnen melden zich aan. Trias pleegzorg denkt dat het komt door de veranderende maatschappij die steeds drukker wordt. "Misschien horen ouders dat het zwaarder is", zegt Tineke Mulder van Trias Jeugdzorg.

Voldoening

Ook zou Trias Jeugdzorg meer willen samenwerken met gemeentelijke instanties. "Als zij kinderen eerder kunnen doorsturen, dan kunnen wij ze beter plaatsen. Nu blijven de kinderen nog zo lang mogelijk thuis wonen totdat het echt niet meer kan. Dan zijn het dus al zware gevallen geworden en moeilijker te plaatsten", zegt Mulder.

De familie Vokkert uit Hellendoorn heeft een pleegzoon van dertien jaar. "Wesley kwam hier toen hij zeven jaar oud was en is niet meer weg gegaan. Hij was erg stil maar is enorm gegroeid in al die jaren. Dat geeft een grote voldoening", zegt Janny Vokkert. 

Buiten de boot

Het hebben van een pleegkind heeft wel impact op het gezinsleven. Er komen allerlei instanties over de vloer en kinderen hebben soms moeilijkheden. "De meeste plaatsingen zijn tijdelijk en lang niet alle gevallen zijn zwaar. Voor een goede match hebben we wel meer pleegouders nodig. Nu is het zo dat kinderen hierdoor buiten de boot vallen".

De kinderen die nu buiten de boot vallen, moeten nu noodgedwongen langer thuis blijven wonen met ambulante zorg, of ze komen terecht in de crisisopvang. Weer anderen komen in een groep of een andere plek die niet passend is. "De vele verhuizingen die een kind moet doormaken, is niet goed voor een kind en helpen zeker niet", zegt Tineke Mulder.

Nijpend tekort aan pleegouders

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Pleegzorg pleegkinderen Trias Nieuws
Deel dit artikel: