Energietransitieplan in Zwolle ambitieus maar haalbaar

Zwolle moet in 2025 een kwart van de energie zelf op een duurzame manier opwekken. Het is een grote ambitie, maar haalbaar. Dat benadrukte wethouder Schuttenbeld maandagavond tijdens een raadsdebat.

De ambitie gaat nog verder. In 2050 moet de stad geheel zelfvoorzienend zijn als het gaat om energiegebruik. Daarvoor is het nodig om het gebruik flink terug te dringen. Dat kan door energieneutrale woningen te bouwen en de bestaande panden energiezuiniger te maken bijvoorbeeld door te isoleren.

Zelf energiecentrales bouwen gaat de gemeente niet doen. Maar Zwolle rekent op vele particuliere initiatieven op het gebied van opwekken van duurzame energie. Op veel daken liggen bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen. Dat zou binnen zeven jaar toch heel anders moeten zijn.

Woningen verwarmd via aardwarmte

In delen van de wijken Aalanden, Holtenbroek en Stadshagen komt mogelijk een project waarbij tienduizend woningen worden verwarmd met aardwarmte uit één bron. De techniek wordt geothermie genoemd. Daarbij wordt een een put geboord die ruim twee kilometer de grond in gaat. De temperatuur ligt daar tussen de 50 en 60 graden. Eén zo'n bron kan ongeveer tienduizend huishoudens van warmte voorzien. De kosten zijn hoog en lopen in de miljoenen. De verwachting is dat er investeerders zijn die dit project willen opzetten. De wethouder verwees naar de Koekoekspolder vlakbij Mastenbroek. Enkele tuinders verwarmen hun kassen op die manier. Deze vorm van energie gaat honderden zo niet duizenden jaren mee.

De grote energietransitie gaat heel veel geld kosten. Maar bedragen zijn er tijdens het raadsdebat niet genoemd. Waar het vooral om ging is dat de partijen samen achter de ambitie staan. Wel werden er veel vragen gesteld aan de wethouder. Bij elkaar bijna zestig. Die konden niet allemaal beantwoord worden. Een deel daarvan gebeurt schriftelijk.

Waterstof als alternatief voor aardgas

De vragen en opmerkingen gingen onder meer over het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas. De verwachting is dat de opkomst voor het gebruik van waterstof pas na 2025 zal zijn. De partij SwollWacht wil graag dat er voor die tijd al in een dergelijk gasnet wordt geïnvesteerd.

De VVD vraagt zich af hoe het gebruik van duurzame energie wordt gemeten en op wat voor manier de projecten worden geëvalueerd. Ook vraagt de partij of er duurzame energie kan worden ingekocht bij de gemeente Dronten waar veel meer energie met behulp van windmolens wordt opgewekt dan dat de gemeente zelf gebruikt.

GroenLinks in Zwolle denkt dat inwoners veel meer worden gestimuleerd om te investeren in duurzame energie wanneer ze praktische voorbeelden ervan zien. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een voorbeeld-woning.

Investering voor bewoners met  laag inkomen

Het CDA vroeg zich af hoe mensen met een laag inkomen toch mee kunnen doen met investeringen in duurzame energie. De partij zegt dat inwoners van Holtenbroek zich daarover zorgen maken. In de wijk zijn relatief veel oudere CV-ketels die aan vervanging toe zijn. Maar wat is in zo'n geval een zinvolle investering? De partij hoopt dat ze de inwoners binnenkort een advies kan geven.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: