CDA wil garantie dat laagvliegen Lelystad Airport niet langer dan drie jaar duurt

Als het aan het CDA ligt, gaat Lelystad Airport pas open als de garantie er ligt dat het laagvliegen niet langer dan drie jaar duurt. Dat is gisteren besloten op het landelijke partijcongres van de christendemocraten in Groningen.

De partij wil uiterlijk vóór 2023 een herindeling van het luchtruim, de laagvliegroutes moeten dan zijn geschrapt. De voor volgend jaar geplande opening van het vliegveld mag wat het CDA enkel doorgaan onder voorwaarde dat het luchtruim in 2023 is heringedeeld.

Tegenstellingen

"Er zijn tegenstellingen tussen de verschillende fracties. Onder andere Gelderland en Overijssel willen een herindeling, terwijl Flevoland bang is dat de opening Lelystad Airport hierdoor in het geding komt", legt Overijssels CDA-Statenlid Bart van Moorsel uit.

De ChristenUnie heeft zich al eerder uitgesproken tegen het gebruik van de laagvliegroutes, ook D66 is kritisch.

Lokale fracties

Het CDA heeft dat standpunt inzake Lelystad Airport ingenomen na een ingediende resolutie. Dat was een initiatief van de lokale CDA-fractie in het Gelderse Hattem. Zij willen dat de laagvliegroutes verdwijnen.

Ze krijgen steun van onder meer de fracties in Heerde, Oldebroek, Elburg, Epe Olst-Wijhe, Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Dalfsen. Ook het CDA Overijssel, Gelderland en Drenthe scharen zich achter het voorstel.

Laagvliegroutes

De enige manier om binnen de huidige luchtruimindeling met vakantiecharters te kunnen vliegen op Lelystad Airport, is door gebruik te maken van lage aanvliegroutes. Dat komt omdat vliegtuigen met bestemming Lelystad het luchtverkeer naar Schiphol niet mogen hinderen.

In de praktijk zouden grote vliegtuigen van en naar het vliegveld in de polder dan over grote afstanden laag moeten vliegen, met alle risico's en overlast die dat met zich meebrengt. Als de minister in haar besluiten geen gebruik kan maken van de laagvliegroutes, dan kunnen grote vliegtuigen niet landen en opstijgen vanaf Lelystad Airport.

Deel dit artikel: