Slachtoffer chroom-6 Theo Even: "Defensie moet met schadefonds komen"

Theo Even, voormalig vliegtuigspuiter bij Defensie, verwacht dat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) later deze middag bekend maakt dat er een schadefonds komt voor al het defensiepersoneel dat ziek is geworden door het werken met giftige stoffen.

De vaste commissie voor Defensie praat vanmiddag met de staatssecretaris over de problemen met de kankerverwekkende stof chroom-6 die in verf voorkomt en waarmee bij Defensie wordt gewerkt.

Advies vaste commissie Defensie

De verwachting van Theo Even ligt in lijn met het advies van de vaste commissie. De commissie adviseert Defensie om een collectieve regeling voor (oud-) medewerkers of hun nabestaanden in te stellen. Ook de nazorg moet goed geregeld worden.

Verder moet Defensie investeren in preventie en er moeten aanvullende onderzoeken komen naar het gebruik van chroom-6 verf op andere defensielocaties én naar het gebruik van Chemical Agent Resistant Coating (CARC) op de POMS.

"Slimme ambtenaren"

Voormalig vliegtuigspuiter Even verwacht dat slimme ambtenaren Visser hebben toegefluisterd dat het fonds er nu echt moet komen. "Een fonds voor alle medewerkers die met de schadelijke stoffen hebben gewerkt", licht hij toe.

Eerder dit jaar stelde Defensie een compensatieregeling in. Deze regeling is alleen voor (oud-) personeel van de POMS-sites dat met chroom-6 heeft gewerkt. Onverteerbaar vindt Even, want veel meer defensiepersoneel is ziek geworden door het werken met chroom-6, maar ook met andere giftige stoffen.

Even werkte zelf jarenlang op de voormalige Vliegbasis Twenthe waar hij werkte met chroom-6 houdende verf.

Ziek door chroom-6
In het voorjaar van 2014 kreeg het ministerie van Defensie meldingen van medewerkers en oud-medewerkers die zeiden ziek te zijn geworden door de verf die chroom-6 bevat. Zij werkten op de zogenaamde Prepositioned Organisational Materiel Storages-locaties (POMS) met de giftige chroomverf.

Verschillende ziekten werden gemeld, waaronder meerdere vormen van kanker. Bovendien waren opvallend veel collega’s op relatief jonge leeftijd overleden.

Onderzoek RIVM
Defensie vroeg in maart 2015 het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om onderzoek te doen naar schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van werken met chroomverf.


Het RIVM concludeert in haar rapport dat medewerkers in de technische onderhoudsfuncties het meest werden blootgesteld aan chroom-6 en daardoor ziek zijn geworden.

Ook zegt het RIVM dat Defensie al vanaf 1973 wist van de gezondheidsrisico’s van werken met chroomverf. Verder zou Defensie niet voldoende aandacht hebben besteed aan bescherming van de werknemers bij POMS.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
chroom-6 gifverf Defensie POMS Nieuws
Deel dit artikel: