Provincie is niet verrast maar wel bezorgd over stikstof-impasse

"Geen verrassing, maar het veroorzaakt wel zorgen." Dit zegt gedeputeerde Hester Maij over de problematiek rond de stikstofuitstoot. Het Europese Hof heeft bepaald dat het PAS, het Nederlandse systeem om de stikstof-uitstoot aan te pakken, niet deugt.

Nederland moet de vergunningverlening aan bedrijven die in de buurt van kwetsbare natuurgebieden willen uitbreiden, opnieuw onder de loep nemen. Schade aan het milieu moet beter worden voorkomen. 

Op slot

Het betekent dat agrarische bedrijven die willen uitbreiden, voorlopig op slot staan. "Het is een zaak met veel impact. Juristen bestuderen de uitspraak en volgende week gaan we met het ministerie in overleg", zegt gedeputeerde Maij.

In afwachting van het overleg met de minister heeft de provincie Overijssel alle nieuwe vergunningaanvragen 'on hold' gezet. Al verleende vergunningen staan niet ter discussie. 

Stikstof

De PAS geeft ruimte aan industriële activiteiten in de buurt van natuurterreinen, ook al veroorzaken deze extra stikstof. Het gaat niet alleen om agrarische bedrijven maar ook om bijvoorbeeld transportbedrijven, biomassacentrales en de aanleg van bijvoorbeeld wegen en windmolens. 

Redelijk en billijk

Agrarische belangenorganisatie LTO vraagt zich af of boerenbedrijven straks nog wel aan de aangescherpte eisen kunnen voldoen. "De vraag is niet alleen of het haalbaar is, maar ook of het redelijk en billijk is. Daar willen we met het ministerie over in overleg", zegt bestuurder Trientje Elshof.  

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: