D66 wil meer controle op regionale samenwerkingen

D66 Overijssel en een aantal lokale fracties van de partij willen dat er meer toezicht komt op regionale samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio's en regionale uitvoeringsorganisaties. Commissaris van de Koning Heidema wil een conferentie over het onderwerp organiseren.

Samenwerkingsverbanden ontvangen steeds meer geld, terwijl de democratische controle volgens D66 vaak een probleem is. "Voor raadsleden is lang niet altijd helder op welke momenten zij invloed kunnen hebben op de besluiten die regionaal genomen worden", schrijft de partij.

Samen brandweerauto's inkopen

Veel gemeenten organiseren bepaalde zaken zoals afvalinzameling of jeugdzorg in regionaal verband, onder meer om geld te besparen. Elf gemeenten in de regio IJsselland werken bijvoorbeeld samen in het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. En in de Veiligheidsregio IJsselland kopen gemeenten en hulpdiensten samen centraal brandweerauto's in.

"Soms zijn het ook besluiten die door zeer licht georganiseerde netwerken genomen worden, maar die wel veel impact hebben op het leven van inwoners", zegt Sonja Paauw, fractievoorzitter van D66 in Zwolle. "Op 1 november moesten we als regio Zwolle bijvoorbeeld een regioprofiel cultuur indienen bij het Rijk. Ik, en ik denk veel andere raadsleden, waren daar helemaal niet van op de hoogte."

Controle op de samenwerkingen is er dus te weinig, en vooraf nadenken en meebeslissen over besluiten zit er vaak helemaal niet in, zegt Paauw. "Ik wilde bijvoorbeeld ooit een motie indienen over een jeugdzorgverordening, maar doordat we nauwelijks bij de besluitvorming betrokken waren, was ik daarmee te laat."

Conferentie

D66 vindt het daarom 'hoog tijd' dat gemeenteraden samen manieren gaan verzinnen om de samenwerkingen beter te controleren. Een optie is bijvoorbeeld dat raadsleden digitaal worden geraadpleegd voorafgaand aan besluitvorming van de samenwerkingen. Ook denkt de partij  aan een speciale raad met afgevaardigden uit de verschillende gemeenteraden. "Dat bestaat al in Twente; de Twenteraad", zegt Paauw. "In de regio Zwolle hebben we zoiets nooit formeel afgesproken."

Hoe de controle er in de regio IJsselland er precies uit moet zien, wordt mogelijk bepaald op een conferentie over het onderwerp. Gisteren zegde Commissaris van de Koning Andries Heidema toe zo'n conferentie te zullen organiseren als de gemeenten dat willen.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: