nieuws

Gramsbergen wil meer doen met stadsgezicht langs de Vecht

De Vecht
De Vecht © RTV Oost
Gramsbergen wil meer beleving halen uit de ligging van het stadje aan de Vecht. Met een nieuwe inrichting van de oevers moet Gramsbergen meer bij de rivier worden betrokken.
De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan in de eerste helft van 2019 samen met inwoners en betrokkenen aan de slag met een plan. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen het stadje en de Vecht. 
Locaties die voor een combinatie van water, beleving en natuur in aanmerking komen zijn de uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie.  Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken.

Aanleg haventje

Belangrijk onderdeel van het plan is de voorgenomen aanleg van een haventje. Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is de Vecht met ingang van het nieuwe vaarseizoen volgend jaar van Zwolle tot de Duitse grens bevaarbaar voor de recreatievaart. Dan varen er naar verwachting ook meer bootjes langs Gramsbergen. Door te zorgen voor goede aanlegvoorzieningen kunnen watersporters een bezoek brengen aan het historisch centrum van Gramsbergen. Dat biedt economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca.
Ook natuur en landschap moeten meer ruimte krijgen in het gebied. Dat kan door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en een nevengeul. Het gebied rond de Vecht bij Gramsbergen wordt nu vooral gebruikt voor landbouw. De partijen willen ruimte bieden aan natuurvriendelijke landbouw.

Ruimte voor de rivier

Tegelijkertijd is er aandacht voor waterveiligheid door de rivier te verruimen. Hierdoor krijgt water meer ruimte en houdt Gramsbergen bij hoog water droge voeten.
Om de plannen uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Een deel van de gronden in het gebied is eigendom van het waterschap, de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. De provincie en Staatsbosbeheer willen participeren in het project.
Zowel gemeente als het waterschap hebben al geld gereserveerd voor het uitwerken van het plan. De gemeenteraad van Hardenberg moet nog instemmen met het opstellen van het inrichtingsplan.
Na het doorlopen van alle procedures kan de daadwerkelijke herinrichting van de Vechtoevers bij Gramsbergen vanaf 2021 starten.
Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.