Schijn bedriegt: prachtige herfstlandschap Twente snakt nog steeds naar water

Zijn 'waterschapshart' doet pijn bij het zien van al die beken, sloten, vijvers en vennen zonder water. Bas Worm van het waterschap Vechtstromen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de natuur en de landbouw. "Normaal gesproken herstelt de grondwaterstand zich in deze periode, maar het grondwaterpeil ligt momenteel een halve meter tot een meter lager dan voorgaande jaren."

Herstel van de grondwaterstand in het stroomgebied van het waterschap is voorlopig niet aan de orde. Daarvoor is regen nodig. Heel veel regen. Maar tot het einde van deze maand verwacht het KNMI nauwelijks neerslag van betekenis. En dat is zorgelijk vindt Worm.

Bodem ven gescheurd door droogte

We keren met Worm terug naar landgoed Groot Brunink in Enschede. In juli stond hij bij de droog liggende beken en het ven in het landgoed. Nu, medio november, is de situatie onveranderd. De beek ziet eruit als een diep liggend wandelpad. De bodem van het ven is door de droogte gescheurd.

"Gaat dat deze winter goed komen", vraagt Worm zich af als hij de gescheurde bodem ziet. "Kunnen we in het voorjaar hier weer de libellen zien vliegen, de kikkers horen kwaken en de plantjes zien bloeien?"

Landschap zet mensen op verkeerde been

Lopend door het landgoed geniet Worm van de prachtige kleuren van het herfstbos. Hij is zich ervan bewust dat de schoonheid van het landschap iedereen op het verkeerde been. De werkelijke schade door de droogte wordt pas op langere termijn duidelijk.

De schade voor boeren is wel bekend, weet Worm: "De Wageningen Universiteit heeft berekend dat een gemiddeld boerenbedrijf 25.000 euro schade heeft door de droogte." Omdat Twente en de Achterhoek het hardst getroffen zijn door de droogte, zou het volgens Worm zomaar kunnen zijn dat het schadebedrag voor boeren hier hoger ligt.

Bijzonder: water in de beek

Ondertussen blijft het waterschap zich inzetten om het peil van het grondwater te laten stijgen. Hier en daar boekt ze - geholpen door de natuur - een klein succesje. Als we aankomen bij de Hagmolenbeek staat er zowaar water in de beek. "Dat is Duits water, regenwater", zegt Worm. "Wij proberen dit goed vast te houden door de stuw hoog te zetten, zodat het water kan wegzakken tot in de diepere ondergrond."

Ontstellende hoeveelheid: 400 miljoen liter water

We verlaten landgoed Groot Brunink en rijden met Bas Worm naar het Twentekanaal bij Goor. We stoppen bij het waterinlaatpunt waar water van het Twentekanaal het stroomgebied van de Boven Regge in wordt gepompt. Het pompstation heeft de afgelopen maanden overuren gedraaid. "We hebben dit jaar ruim 400 miljoen liter water het systeem van de Boven Regge ingepompt, tegen 35 miljoen liter water normaal. Dat is bijna twaalf keer zoveel als normaal. Een ontstellende hoeveelheid", vindt ook Worm.

Door het inlaten van een enorme hoeveelheid water, wist het waterschap de effecten van de droogte in dit gebied te beperken. Maar ook hier geldt dat het wachten is op een flinke hoeveelheid regen. "Als we een gemiddelde of juist droge winter krijgen, dan houd ik mijn hart vast", aldus Worm.

  

Het fusiewaterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer in 23 gemeenten in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Een gebied van 225.000 hectare. In dit gebied ligt 3700 kilometer aan rivieren, sloten en andere watergangen. Het afvalwater van zo'n 800.000 inwoners wordt gezuiverd door 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap beheert verder 1300 stuwen en ongeveer 200 gemalen. Bij het waterschap werken zo'n 500 mensen.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
droogte Vechtstromen waterschap Nieuws
Deel dit artikel: