Gemeente Kampen na extra onderzoek: "Gif in haven niet gevaarlijk"

Het gif dat onlangs werd aangetroffen bij baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat was na het eerste onderzoek door de gemeente al geconcludeerd en nu levert aanvullend onderzoek dezelfde conclusie op.

Half oktober werd bij baggerwerkzaamheden in de haven een verdachte geur geroken. Het werk werd daarop stilgelegd. Uit een eerste onderzoek bleek dat de bagger was vervuild met waterstofcyanide. Nu blijkt dat het slib ook zware metalen, PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en minerale olie bevat.

De aangetroffen concentratie is echter laag en komt niet vrij als er niet in de bodem geroerd wordt. Er was en is dus geen gevaar voor de volksgezondheid, zo stelt de gemeente Kampen.

Vervolg

Als volgende stap worden nog enkele extra monsters genomen om nauwkeuriger te kunnen bepalen waar de verontreiniging zit. Dan wordt duidelijk hoe deze laatste hoek van de Nieuwe Buitenhaven gebaggerd kan worden. De resultaten hiervan zijn waarschijnlijk over twee weken bekend.

Tot die tijd wordt op die plek niet meer gewerkt. Het baggerwerk in de ingang van de haven kan wel afgemaakt worden. Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: