CDA Overijssel neemt initiatief voor behoud weidevogels

Meer geld en medewerking van agrariërs is nodig om de weidevogels in Overijssel te redden. Het CDA heeft daar tijdens de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten om gevraagd. Het amendement om als provincie de portemonnee te trekken kreeg steun van een meerderheid van de Staten.

Het initiatief van CDA Overijssel voor behoud van de weidevogels moet leiden tot een provinciaal actieplan. Bij ongewijzigd beleid neemt bijvoorbeeld het aantal gruttoparen landelijk af van 34.000 naar 1200. Ook in Overijssel wordt het dan stil in de weilanden. Om het tij te keren is er volgens het CDA meer actie nodig dan de provincie heeft aangekondigd.

Samenwerken en verleiden
Woordvoerder Marco van der Vegte pleit voor meer geld en stelde daarnaast ook een aangepaste werkwijze voor. "Om het tij te keren moeten alle betrokken partijen beter gaan samenwerken. Met name in West-Overijssel liggen kansen voor herstel van de populatie en het is dan ook logisch dat we in deze gebieden extra inzet tonen. Samenwerken en meer bewustwording is daarbij het credo."

"Grondgebruikers, jagers, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en overheden zullen intensiever en actiever met elkaar moeten samenwerken. En agrariërs moeten worden verleiden aandacht te hebben voor weidevogels op hun grond. Het extra geld moeten we inzetten om de bereidheid onder boeren te vergroten om de weidevogels te helpen. Ook aanvullende weidevogelvriendelijke voorwaarden bij het pachten van grond is een optie."

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.