Concept verkiezingsprogramma van Overijssel klaar

Het concept verkiezingsprogramma van Overijssel is klaar. Alle reacties die wij van bezoekers van onze site, app en Facebookpagina hebben gekregen zijn verwerkt in een document dat vanaf vandaag op de site van RTV Oost is terug te vinden. Dat conceptprogramma moet uiteindelijk uitgewerkt worden tot het definitieve verkiezingsprogramma van Overijssel.

Hoe denken inwoners van Overijssel over belangrijke thema's die spelen in de samenleving, in hun provincie? Wat vinden zij belangrijk? En hoe slaan wij vervolgens de brug tussen wat mensen in Overijssel willen en wat de politiek denkt dat goed voor ze is? Zo ontstond bij RTV Oost het idee voor Het verkiezingsprogramma van Overijssel.

Reageren

Wij kozen de hoofdthema's verkeer, (groene) energie, landbouw en natuur en cultuur waar bezoekers van onze site, app en Facebookpagina op konden reageren. 

Dat leverde duizenden reacties op. Al die ideeën, suggesties en opmerkingen heeft de redactie van RTV Oost tot dit document: Het concept verkiezingsprogramma van Overijssel.

Aanscherpen

Met inwoners van Overijssel die hebben gereageerd op onze oproepen om mee te schrijven met het verkiezingsprogramma van Overijssel gaan we binnenkort dat conceptprogramma verder aanscherpen. 

Nu is het nog een verzameling van kreten, meningen en gedachten over wat belangrijk is voor onze provincie. Dat moet worden uitgewerkt tot een programma waarin alle prioriteiten voor Overijssel op een rijtje staan. 

Verkeer en economie

Per thema hebben wij verschillende stellingen voorgelegd aan ons publiek. Uit de stellingen over verkeer en economie wordt wel duidelijk dat de grote meerderheid vindt dat Plattelandsgemeenten bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer. Ook aan files hebben we een hekel in Overijssel: er moet meer asfalt bij om ervoor te zorgen dat we ook in de spits door blijven rijden in Overijssel. 

In het thema (groene) energie wordt heel duidelijk dat de provincie werk moet maken van energie-neutraal bouwen. Ook het gasloos maken van huizen moet flink gesubsidieerd worden vinden deelnemers aan het onderzoek van RTV Oost over duurzame energie. 

Landbouw en natuur

Dat Overijssel een boerenprovincie is bleek duidelijk uit het aantal reacties dat RTV Oost kreeg op het thema landbouw en natuur. De mensen die reageerden pleitten voor minder regeldruk en minder megastallen. 

Ook een overduidelijke boodschap aan de provincie: doe wat aan het Overijsselse landschap. Het wordt steeds meer een eenheidsworst. Het gevarieerde landschap dat Overijssel door de eeuwen heen sierde, dreigt te worden ingeruild voor grasvelden die erbij liggen als biljartlakens. Dat is ook niet goed voor de weidevogels en de bijen, luidt het verwijt aan de provincie.

En ook een duidelijke boodschap: doe eens iets tegen de marter, kraai en vos. En ook de wolf heeft een imagoprobleem blijkt uit de reacties. 

Cultuur

Cultuur kreeg de minste reacties van alle onderwerpen die we behandeld hebben. Toch leverde ook dat beperkte aantal bijdragen wel een beeld op van hoe ons publiek denkt over cultuur. Behoud van monumenten door de provincie wordt hoog aangeslagen. En ook ons cultureel erfgoed is erg belangrijk, net als de bibliotheken. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: