Jaarlijkse slootschouw kan in de toekomst wel eens een gemakkelijkere klus worden

Sinds maandag worden in het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta de sloten geschouwd. Elk jaar rond deze tijd gaan zestig man de paden op om te controleren of alle sloten goed onderhouden zijn. Dat is nodig voor de aan- en afvoer van regenwater.

Het gaat in het gebied van dit waterschap om een afstand van 2.460 kilometer, de lengte van 8.000 sloten bij elkaar opgeteld. Zestig man verdeeld in groepjes van twee, is daar een volle week mee bezig. 

Vlotte afvoer

"De slootschouw is nodig omdat het belangrijk is dat het regenwater vlot kan worden afgevoerd", zegt waterschapsbestuurder Henk Oegema. "We doen het in deze periode omdat het vee vaak al van het land is en de gewassen geoogst. Nu is het land meestal goed begaanbaar maar in het voorjaar is het vaak te nat om overal te kunnen komen."

Blote oog

Het systeem is in de laatste jaren al enorm geautomatiseerd; dit jaren registreren de waterschapsmedewerkers hun oordeel over iedere sloot in een app en de resterende administratieve handelingen worden automatisch uitgevoerd. "We controleren iedere sloot met het blote oog, goeie controle kan nu eigenlijk niet anders", verteld schouwcoördinator Joop Platen. 

Satellietfoto's

Maar Joop heeft vandaag een collega met hem mee die het anders ziet. Jeroen Waanders bekijkt hetzelfde gebied vanuit de ruimte. Het waterschap test software die het mogelijk maakt om de schouw te doen op basis van actuele satellietfoto's.

Drents Overijsselse Delta maakt voor steeds meer beheerstaken gebruik van een speciale satelliet. Jeroen Waanders test of de software de juiste beslissingen maakt. "Soms gebeurt het nog dat de computer een sloot 'schoon' verklaart terwijl dat eigenlijk niet zo is. Of andersom." 

Twee man

Het waterschap doet de proef nu nog in een klein gebied, maar als het systeem goed functioneert kan de slootschouw voortaan gedaan worden door twee man. "En die kijken dan alleen nog naar de sloten die in de satellietfoto's zijn afgekeurd. Als blijkt dat die wel zijn schoon gemaakt, kunnen we ze afvinken", zegt Jeroen Waanders.

Of het volgend jaar al zover is, moet worden afgewacht. Maar dat het gebruik van de satelliet een enorme tijdwinst en besparing van mankracht zal opleveren, dat staat buiten kijf.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.