Bewoners beklagen zich over windmolenbeleid Staphorst: "Totaal visieloos"

Bewoners van Staphorst beklagen zich over het "visieloze beleid" van de gemeente Staphorst rond de plaatsing van windmolens in de gemeente. Daarom vragen ze vandaag bij de Provinciale Staten om steun.

"We maken ons boos en we zijn verwikkeld geraakt in een oneerlijk proces", zegt Gerben van Spijkeren van Behoud De Lommert. Hij en een aantal medebewoners verzetten zich tegen de komst van drie windmolens tussen de J. Gorterlaan en de Oosterparallelweg, ten zuidoosten van Staphorst.

Bestuurlijk falen

Van Spijkeren noemt het "bestuurlijk falen" dat de gemeente op deze plek is uitgekomen. "Staphorst heeft het plaatsen van windmolens jarenlang voor zich uitgeschoven. Nu hebben ze onder druk van de provincie een visieloze prijsvraag uitgeschreven."

De inschrijver kan volgens Van Spijkeren zelf bepalen waar de windmolens geplaatst moeten worden. De Lommert is daaruit gekomen. "Ik vraag mij af of de gemeente dit zelf wel wil. Het gaat niet alleen om ons, maar ook om een stukje visie."

Staphorst wordt slapende gehouden

De bewonersgroep Behoud De Lommert hoopt de Provinciale Staten wakker te schudden. "Het gaat in Staphorst helemaal niet goed. Het gaat om het proces en dat ze na gaan denken: waar zijn we eigenlijk mee bezig?"

"Heel Staphorst wordt slapende gehouden en heeft niet in de gaten dat als daar windmolens geplaatst worden, dat enorme impact heeft voor nieuwbouw. Niemand heeft dat in de gaten."

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: