"Extra aandacht voor landbouwverkeer bij aanpak wegen in Overijssel"

Bij de aanpak van wegen moet de overheid betere oplossingen verzinnen voor landbouwverkeer. Dat zegt landbouworganisatie LTO Noord in reactie op de voorlopige versie van 'het verkiezingsprogramma van Overijssel'.

In het verkiezingsprogramma vraagt het publiek van RTV Oost nadrukkelijk aandacht voor verkeersveiligheid. Een van de zorgen is de aanwezigheid van landbouwverkeer op doorgaande wegen, waardoor gevaarlijke inhaalacties nodig zijn.

 

In reactie hierop pleit LTO Noord voor goede routes voor landbouwverkeer, met name rond bebouwd gebied. 'Zorg voor veilige en overzichtelijke wegen en verkeerssituaties, zowel voor bestuurders van landbouwvoertuigen als andere verkeersdeelnemers', schrijft de organisatie.

 

Gevaarlijke situaties

Voorzitter Ben Haarman licht het standpunt toe. "Bij steeds meer dorpen komen rondwegen waar landbouwverkeer geweerd wordt. Gevolg is dat die grote landbouwvoertuigen dan dwars door een dorp moeten rijden om hun bestemming te bereiken. Maar die wegen in dorpen worden juist steeds smaller gemaakt en omgevormd tot verblijfsgebieden voor fietsers en voetgangers. Dat levert gevaarlijke situaties op in de buurt van scholen en winkelcentra bijvoorbeeld."

 

LTO Noord wil daarom dat landbouwverkeer zoveel mogelijk weer toegelaten wordt op de doorgaande wegen buiten de dorpen. "Dat kan ook steeds beter, omdat landbouwvoertuigen tegenwoordig makkelijk veertig kilometer per uur halen."

Nog liever heeft de landbouworganisatie dat de politiek bij wegenprojecten extra geld uittrekt voor parallelwegen langs doorgaande wegen, waar het landbouwverkeer gebruik van kan maken. "Te vaak valt het landbouwverkeer tussen wal en schip. Wanneer de overheid bij de aanleg van infrastructuur hier beter over nadenkt, kunnen gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen worden."

 

Voldoende oversteekplaatsen

In lijn hiervan pleit LTO Noord ook voor voldoende oversteekplaatsen voor landbouwverkeer om onnodig omrijden te voorkomen. Daarnaast roept de organisatie de provinciale politiek op om te blijven investeren in het beter verkavelen van landbouwgrond.

"Door een betere verkaveling wordt landbouwverkeer op de weg teruggebracht", aldus Haarman. Verder vindt LTO Noord dat de politiek moet blijven investeren in goede voorlichting rond verkeersveiligheid. LTO Noord steekt daar volgens Haarman zelf ook al veel energie in met campagnes en projecten op scholen.

 

Overbelading aanpakken

Tot slot wijst Haarman erop dat de organisatie overbelading van landbouwvoertuigen aanpakt. "LTO Noord is mede-ondertekenaar van het ‘convenant overbelading’. We steunen dit convenant omdat het veilig beladen van voertuigen van belang is voor de directe verkeersveiligheid en het behoud van de kwaliteit van het wegen, bermen en viaducten." Het convenant werd een jaar geleden op initiatief van de provincie Overijssel gesloten.

 

Verkiezingsprogramma van Overijssel

LTO Noord is de eerste Overijsselse organisatie die reageert op het 'voorlopige verkiezingsprogramma' dat RTV Oost samen met het publiek heeft geschreven. De afgelopen weken kon het publiek aangeven welke onderwerpen de politieke agenda van de provincie moeten bepalen. De komende weken reageren diverse organisaties in Overijssel daarop. Die reacties worden meegenomen in het definitieve programma dat rond de Kerst klaar moet zijn. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: