Uitbreidingsplannen van Schiphol maken kans op langdurige laagvliegroutes groter

De plannen van Schiphol om het totale aantal vluchten uit te breiden naar 540.000 jaarlijks, maken de kans op langdurige laagvliegroutes boven Oost-Nederland een stuk groter. Dat zegt Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel.

Het nu al overvolle luchtruim boven Nederland wordt door de eventuele uitbreiding van Schiphol nog voller. Hoewel diverse organisaties zeggen dat daar enorme risico's aan kleven, wil Schiphol haar uitbreiding naar 540.000 toch doorvoeren. "Als de plannen doorgaan betekent dat, dat de laagvliegroutes nog harder nodig zijn. In het luchtruim van Schiphol is dan namelijk geen enkele speling meer, het begint serieus gevaarlijk vol te raken."
 

Veiligheid
Het is opmerkelijk dat Schiphol probeert haar uitbreiding te bewerkstelligen, terwijl de Onderzoeksraad Voor Veiligheid eerder al de noodklok luidde. Volgens de Onderzoeksraad nemen we in Nederland nu al enorme risico's, volgens hen kan Schiphol pas uitbreiden als het luchtruim is heringedeeld, omdat anders de veiligheid serieus in gevaar zou zijn. Nu al lopen we volgens de OVV enorme en ongewenste risico's in de lucht.
 

Afspraak
De gewenste uitbreiding van Schiphol kan alleen plaatsvinden als de politiek besluit om oude afspraken met omwonenden van Schiphol terzijde te schuiven. Want groei kan alleen plaatsvinden als de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan vol in gebruik mogen worden genomen. Nu ligt er nog een afspraak met omwonenden, dat die banen alleen kunnen worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden en op een maximum aantal dagen per jaar.
 

Laag vliegen
"De discussie rondom de uitbreiding van Schiphol staat op zichzelf en heeft feitelijk niet veel te maken met de luchtvaartproblematiek in Oost-Nederland. Maar als de uitbreiding op Schiphol er komt, dan zit het luchtruim zo overvol dat wij dat ook in Oost-Nederland zeker zullen gaan merken. Dan is de noodzaak om laag te vliegen richting Lelystad alleen maar groter geworden." Daarnaast komen er volgens Adegeest in de regio Schiphol tienduizenden mensen bij die dagelijks met geluidhinder te maken krijgen.
 

Luchtruimherziening
Adegeest wijst op de spagaat waarin we met de Nederlandse luchtvaart terecht zijn gekomen. "Het luchtruim had al jaren geleden moeten worden heringedeeld, nu moet het met stoom en kokend water snel worden doorgedrukt omdat anders geen groei mogelijk is." Maar de luchtruimherziening zal volgens diverse experts nog jaren op zich laten wachten. Die experts zeggen dat voor een goede herziening zeker acht tot tien jaar moet worden uitgetrokken. "En Schiphol wil niet zolang wachten, terwijl mensen onder de vliegroutes en omwonenden van Schiphol en Lelystad daar allemaal baat bij kunnen hebben. Let op, langzamerhand woont half Nederland onder een vliegroute, dus dat moet eerst worden aangepakt", beweert Adegeest.
 

Fouten
Leon Adegeest heeft destijds de Milieu Effect Rapportage over Lelystad Airport beoordeeld en gefileerd. Hij constateerde toen enorm veel fouten in de berekeningen, met name waar het gaat om de verwachte geluidsoverlast van laag overvliegende vakantievliegtuigen richting Lelystad Airport. Als gevolg van zijn bevindingen heeft minister Van Nieuwenhuizen uiteindelijk besloten om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot april 2020.
 

MER
Adegeest is onlangs door Natuur en Milieu Noord-Holland gevraagd om mee te doen aan een 'technical challenge' over de MER Schiphol. Diverse organisaties en personen kijken daar in opdracht van Schiphol naar de effecten van de luchtvaartplannen voor de nabije toekomst. Want Schiphol wil graag uitbreiden van 500.000 vluchten per jaar naar 540.000 vluchten per jaar. Vanmiddag is daarvoor een Milieu Effect Rapportage Schiphol gepresenteerd.
 

'Naar wens gemodelleerd'
Leon heeft de betrouwbaarheid van die MER Schiphol beoordeeld. Hij ziet dat daarin opnieuw fouten zijn gemaakt, die hij eerder tegen kwam in de MER over Lelystad Airport. "Er is op meerdere onderwerpen in het rapport aantoonbaar optimistisch gerekend, zoals ik dat eerder ook al gezien heb", zegt Adegeest. Hij doelt bijvoorbeeld op de gebruikte rekenmodellen in het rapport. "Er wordt een nieuw rekenmodel gebruikt. Daar hoeft op zich niks mis mee te zijn. Maar zoals altijd hangt de uitkomst van een rekenmodel af van de invoergegevens. En daar gaat het weer mis. Er worden een aantal niet-onderbouwde aannames gedaan, die uiteindelijk leiden tot te laag berekende geluidsoverlast. De verschillen tussen metingen en berekeningen worden bij toepassing van het nieuwe model zelfs groter. Dat is niet acceptabel".
 

'Blind staren'
De discussie is volgens Adegeest niet realistisch meer, voor zover dat ooit al zo geweest is. "In plaats van zich blind te staren op groei, zou Schiphol en met name de Rijksoverheid, moeten insteken op een herziening van het luchtruim. Dat is voor iedereen van groot belang. Niet alleen de inwoners van Oost-Nederland maar de de omwonenden van Schiphol en de Schiphol Group zelf hebben hier alle belang bij." Maar volgens Adegeest wordt de luchtvaartsector nog veel te veel gezien als de motor van de Nederlandse economie. Dit is bewezen al lang niet meer zo.

Amsterdam

Overigens heeft de gemeente Amsterdam zich vandaag uitgesproken tegen de uitbreiding van Schiphol. Amsterdam is een van de aandeelhouders. De gemeente stoort zich aan het feit dat de focus van Schiphol steeds blijft liggen op groei, terwijl er niet naar de kwaliteit wordt gekeken. Door de uitbreiding van 540.000 vluchten per jaar zouden ook aanzienlijk meer mensen in de gemeente te maken krijgen met geluidsoverlast en Amsterdam vindt dat daar maar eens paal en perk aan moet worden gesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.